Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

21p.
1. Putnu vairošanās un dzīvesveids 2p.
2. Putnu spalvu veidi un nozīme 2p.
3. Lidošanu veicinošie spēki 2p.
4. Putnu skeleta uzbūve 4p.
5. Zīdītāja un putna skeletu salīdzinājums 1p.
6. Putnu kāju pielāgojumi 1p.
7. Knābju pielāgotība barības iegūšanai 1p.
8. Putnu orgānu sistēmas 2p.
9. Putnu olas uzbūve 3p.
10. Ligzdguļi un ligzdbēgļi 1p.
11. Nometnieki, gājputni un klejotāji 2p.