Grūtības pakāpe:
1. Putnu vairošanās un dzīvesveids 2 p.
2. Putnu spalvu veidi un nozīme 2 p.
3. Lidošanu veicinošie spēki 2 p.
4. Putnu skeleta uzbūve 4 p.
5. Zīdītāja un putna skeletu salīdzinājums 1 p.
6. Putnu kāju pielāgojumi 1 p.
7. Knābju pielāgotība barības iegūšanai 1 p.
8. Putnu orgānu sistēmas 2 p.
9. Putnu olas uzbūve 3 p.
10. Ligzdguļi un ligzdbēgļi 1 p.
11. Nometnieki, gājputni un klejotāji 2 p.