Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Informācija skolotājam Informācija skolotājam.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vairošanās veidi Skolēni iepazīst vairošanās veidu raksturojumu. Materiāls ir piemērots demonstrēšanai uz ekrāna, jo ir doti vairošanās veidus ilustrējoši attēli.
2. Zieda uzbūve Skolēni mācās pazīt zieda daļas, viendzimuma un divdzimuma ziedus, vientuļus ziedus un ziedkopas. Materiāls piemērots demonstrēšanai uz ekrāna.
3. Apputeksnēšanās Skolēni mācās atšķirt svešapputi no pašapputes, iepazīst svešapputes veidus.
4. Augļu veidošanās Skolēni iepazīst dažādas augļu veidošanās shēmas, mācās atšķirt sausus un sulīgus augļus, viensēklas un daudzsēklu augļus. Materiālu ieteicams apgūt skolotāja vadībā.
5. Augļu izplatīšanās Skolēni mācās par augļu izplatīšanās veidiem, uzzina, kas ir veroņi un neveroņi.
6. Sēklas uzbūve Skolēni mācās atšķirt viendīgļlapju un divdīgļlapju sēklu uzbūvi, izzina sēklu sastāvdaļu funkcijas.
7. Sēklu dīgšana Skolēni izseko pupiņas un kviešu grauda dīgšanas procesu, mācās saskatīt atšķirības starp tiem.
8. Sēklu uzglabāšana un sagatavošana sējai Skolēni mācas, kā pareizi uzglabāt augu sēklas un noskaidro, kādi ir sēklu dīgšanai nepieciešamie apstākļi.
9. Sēklu dīgtspēja Skolēni uzzina, kas ir sēklu dīgtspēja un kā veikt sēklu dīgtspējas pārbaudi.
10. Augu dzīves ilgums Skolēni iepazīst augu dzīves ilguma iedalījuma shēmu, piemērus viengadīgiem, divgadīgiem un daudzgadīgiem augiem. Ir dota saite uz animāciju par augu dzīves cikliem.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vairošanās veidi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni aplūko meža zemenes attēlu un nosaka dzimumvairošanās vai bezdzimumvairošanās gadījumu.
2. Augu vairošanās veidi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēni pēc attēla nosaka dzimum vai bezdzimumvairošanos.
3. Zieda uzbūve un sastāvdaļu funkcijas 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēni attēlā norāda zieda daļas, nosauc to funkcijas.
4. Viendzimuma, divdzimuma ziedi un apziedņa veidi 2. izziņas līmenis augsta 1p. Skolēni atzīmē attēlos ziedu un apziedņa veidus.
5. Augļu veidi 2. izziņas līmenis zema 1p. Skolēni atzīmē viensēklas un daudzsēklu augļus.
6. Augļu izplatīšanās veidi 2. izziņas līmenis zema 1p. Skolēni nosaka augļu izplatīšanās veidu pēc attēla.
7. Pupiņas un grauda uzbūve 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēni salīdzina grauda un pupiņas sēklas uzbūvi.
8. Sēklu dīgšana 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Skolēni secīgi sakārto pupiņas un miežu sēklu dīgšanas attēlus.
9. Sēklu dīgtspēja 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Skolēni tabulā reģistrē datus un aprēķina sēklu dīgtspēju.
10. Augu dzīves ilgums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēni pēc attēla nosaka auga piederību viengadīgiem, divgadīgiem vai daudzgadīgiem augiem.
11. Sēklu diedzēšanas apstākļi 2. izziņas līmenis zema 1p. Skolēni skaidro uz sēklu iesaiņojuma atrodamo informāciju.
12. Dīgtspējas noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēni aprēķina dīgtspēju un atbild uz jautājumiem par sēklu uzglabāšanu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ziedaugu vairošanās 00:00:00 vidēja 16p. Vidējas grūtības pakāpes tests par augu vairošanos.

Mājasdarbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sēklu dīgšana 00:00:00 vidēja 8p.