Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Informācija skolotājam Informācija skolotājam.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vairošanās veidi Skolēni iepazīst vairošanās veidu raksturojumu. Materiāls ir piemērots demonstrēšanai uz ekrāna, jo ir doti vairošanās veidus ilustrējoši attēli.
2. Zieda uzbūve Skolēni mācās pazīt zieda daļas, viendzimuma un divdzimuma ziedus, vientuļus ziedus un ziedkopas. Materiāls piemērots demonstrēšanai uz ekrāna.
3. Apputeksnēšanās Skolēni mācās atšķirt svešapputi no pašapputes, iepazīst svešapputes veidus.
4. Augļu veidošanās Skolēni iepazīst dažādas augļu veidošanās shēmas, mācās atšķirt sausus un sulīgus augļus, viensēklas un daudzsēklu augļus. Materiālu ieteicams apgūt skolotāja vadībā.
5. Augļu izplatīšanās Skolēni mācās par augļu izplatīšanās veidiem, uzzina, kas ir veroņi un neveroņi.
6. Sēklas uzbūve Skolēni mācās atšķirt viendīgļlapju un divdīgļlapju sēklu uzbūvi, izzina sēklu sastāvdaļu funkcijas.
7. Sēklu dīgšana Skolēni izseko pupiņas un kviešu grauda dīgšanas procesu, mācās saskatīt atšķirības starp tiem.
8. Sēklu uzglabāšana un sagatavošana sējai Skolēni mācas, kā pareizi uzglabāt augu sēklas un noskaidro, kādi ir sēklu dīgšanai nepieciešamie apstākļi.
9. Sēklu dīgtspēja Skolēni uzzina, kas ir sēklu dīgtspēja un kā veikt sēklu dīgtspējas pārbaudi.
10. Augu dzīves ilgums Skolēni iepazīst augu dzīves ilguma iedalījuma shēmu, piemērus viengadīgiem, divgadīgiem un daudzgadīgiem augiem. Ir dota saite uz animāciju par augu dzīves cikliem.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vairošanās veidi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni aplūko meža zemenes attēlu un nosaka dzimumvairošanās vai bezdzimumvairošanās gadījumu.
2. Augu vairošanās veidi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni pēc attēla nosaka dzimum vai bezdzimumvairošanos.
3. Zieda uzbūve un sastāvdaļu funkcijas 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni attēlā norāda zieda daļas, nosauc to funkcijas.
4. Viendzimuma, divdzimuma ziedi un apziedņa veidi 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Skolēni atzīmē attēlos ziedu un apziedņa veidus.
5. Augļu veidi 2. izziņas līmenis zema 1 p. Skolēni atzīmē viensēklas un daudzsēklu augļus.
6. Augļu izplatīšanās veidi 2. izziņas līmenis zema 1 p. Skolēni nosaka augļu izplatīšanās veidu pēc attēla.
7. Pupiņas un grauda uzbūve 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni salīdzina grauda un pupiņas sēklas uzbūvi.
8. Sēklu dīgšana 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Skolēni secīgi sakārto pupiņas un miežu sēklu dīgšanas attēlus.
9. Sēklu dīgtspēja 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēni tabulā reģistrē datus un aprēķina sēklu dīgtspēju.
10. Augu dzīves ilgums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni pēc attēla nosaka auga piederību viengadīgiem, divgadīgiem vai daudzgadīgiem augiem.
11. Sēklu diedzēšanas apstākļi 2. izziņas līmenis zema 1 p. Skolēni skaidro uz sēklu iesaiņojuma atrodamo informāciju.
12. Dīgtspējas noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni aprēķina dīgtspēju un atbild uz jautājumiem par sēklu uzglabāšanu.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļa. Ziedaugu vairošanās (2019) Citi vidēja 1 p. Skolēni secina kura kartupeļa daļa piedalās dzimumvairošanās un bezdzimumvairošanās procesā.
2. 1. daļa. Sēklu dīgšanai nepieciešamie apstākļi (2017) Citi vidēja 1 p. Skolēni pēc eksperimenta shēmas nosaka sēklu dīgšanas apstākļus.
3. 1. daļa. Kailsēkļu vairošanās (2016) Citi vidēja 1 p. Skolēni attēlā saskata kailsēkļu vairošanās īpatnības.
4. 2. daļa. Augu pavairošanas veidi (2019) Citi vidēja 3 p. Skolēni izprot augu pavairošanas veidus.
5. 2. daļa. Sēklu dīgšana (2017) Citi vidēja 2 p. Skolēni skaidro dīgsta masas izmaiņas pēc grafiskā attēla.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ziedaugu vairošanās 00:00:00 vidēja 16 p. Vidējas grūtības pakāpes tests par augu vairošanos.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sēklu dīgšana 00:00:00 vidēja 8 p.