Pirms sēklu sēšanas ir jāpārbauda to kvalitāte. Jāpārliecinās, vai sēklas nav bojājuši kaitēkļi, vai sēklas dīglis nav gājis bojā slimības dēļ. Sēklas dīglis var iet bojā arī tad, ja sēklas ir tikušas ievāktas nenogatavojušās vai arī uzglabātas nepiemērotos apstākļos.
 
Būtiskākais kvalitātes rādītājs ir sēklu dīgtspēja.
Sēklu dīgtspēja ir izdīgušo sēklu skaita attiecība pret iesēto sēklu skaitu. To izsaka procentos.
Lai dīgtspēju noteiktu, sagatavo diedzēšanai 100 sēklas. Uz lēzena trauka uzliek salveti un vienā kārtā uzber 100 sēklas. Uzlej nedaudz ūdens un pārklāj ar salveti, lai saglabātos mitrums.
 
IMG_0348.png
 
Kad vairums sēklu ir sadīgušas, tās saskaita. Piemēram, ja ir izdīgušas 75 sēklas, tad dīgtspēja ir 75%.
 
Lai iegūtu precīzāku rezultātu, sagatavo 4 traukus un diedzē pa 100 sēklām katrā.
 
Trauka Nr.Iesēto sēklu skaitsIzdīgušo sēklu skaits
1.10098
2.10096
3.10093
4.10097
5.400384
 
Aprēķina vidējo izdīgušo sēklu skaitu no 400 diedzētajām sēklām.
384 : 400 * 100 = 96 %