Teorija

Uzdevumi

1. Nedēļas dienu un diennakts daļu pareizrakstība, izvēles uzdevums

Grūtības pakāpe: zema

4
2. Nedēļas dienu un diennakts daļu rakstība (jaukti burti).

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. Izlaisti burti nedēļas dienās un diennakts daļās

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. Nedēļas dienu un diennakts daļu rakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

4
5. Diktāts, nedēļas dienas un diennakts daļas

Grūtības pakāpe: vidēja

4
6. Dziesma "Days of the Week"

Grūtības pakāpe: vidēja

6
7. Nedēļas dienas, izlaists vārds.

Grūtības pakāpe: vidēja

4
8. Klausīšanās, izlaista diena

Grūtības pakāpe: augsta

4
9. Lasīšana un klausīšanās, izlaistas nedēļas dienas

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. Mēnešu un gadalaiku rakstība (jaukti burti).

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. Mēnešu un gadalaiku rakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

5
12. Izlaisti burti mēnešu nosaukumos

Grūtības pakāpe: vidēja

4
13. Mēneši un gadalaiki, savienošanas uzdevums

Grūtības pakāpe: zema

4
14. Dzejolis - 12 mēneši

Grūtības pakāpe: vidēja

4
15. Diktāts, mēneši un gadalaiki

Grūtības pakāpe: vidēja

4
16. Klausīšanās, izlaists mēnesis

Grūtības pakāpe: augsta

4
17. Mēneši, izlaists vārds

Grūtības pakāpe: augsta

4
18. Gadalaiki, rakstība

Grūtības pakāpe: augsta

4
19. Gadalaiki un mēneši

Grūtības pakāpe: augsta

4
20. Lasīšana un klausīšanās, izlaisti mēneši

Grūtības pakāpe: augsta

4
21. Lasīšana, mēneši un gadalaiki

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Testi

1. Nedēļas dienas

Grūtības pakāpe: vidēja

24
2. Mēneši

Grūtības pakāpe: vidēja

26

Metodiskie materiāli