Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. For teachers Description of teaching materials.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Numbers – Skaitļi. Desmiti Vocabulary (numbers): thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, hundred. Redzot un dzirdot vārdu, ir vieglāk to atpazīt un lietot savā runā un tekstos. (V.Li.3.2.) Izmanto ilustrācijas, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju. (VS.6.2.1.3.)
2. Ordinal numbers – Kārtas skaitļa vārdi Vocabulary: ordinal numbers from 1 – 100. Redzot un dzirdot vārdu, ir vieglāk to atpazīt un lietot savā runā un tekstos. (V.Li.3.2.) Izmanto ilustrācijas, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju. (VS.6.2.1.3.)
3. Dates and years – Datumi un gadi Spelling and pronunciation of dates and years. Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.)
4. Prepositions of time "on, in, at" – Laika prievārdi "on, in, at" Spelling and usage of time prepositions "on, in, at". Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.)
5. Useful things – Noderīgo lietu stūrītis Additional websites where to learn and practice the vocabulary and grammar.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Recognize the number – Atpazīsti skaitli 1. izziņas līmenis zema 3 p. Choosing the word with the correct spelling for each picture. Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.) Izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši digitālam kontekstam.
2. Writing the ordinal number – Kārtas skaitļa vārda rakstīšana 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Spelling and writing of the ordinal numbers. Uzlabo pareizrakstību un valodas lietojumu savā tekstā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. (=VS.6.3.1.9.)
3. Listening and choosing the ordinal number – Klausīšanās un kārtas skaitļa izvēle 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Listening and choosing the correct translation. Klausās un izvēlas no piedāvātajām teksta atbildēm atbilstošo. Klausās un saskaņo tos ar apgalvojumiem/jautājumiem.
4. Choosing the translation. Ordinal numbers – Tulkojuma izvēle. Kārtas skaitļa vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Reading the ordinal number in Latvian and choosing the correct translation. Lasa un izvēlas no piedāvātajiem teksta virsrakstiem atbilstošo.
5. Writing the date number – Datuma rakstība 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Reading and writing of the numbers. Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.)
6. Listening and choosing the date – Klausīšanās un datuma izvēle 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Listening and choosing the correct date. Klausās un izvēlas no piedāvātajiem teksta virsrakstiem atbilstošo. Klausās un atpazīst zināmos vārdus, frāzes.
7. Dictation. Dates – Diktāts. Datumi 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Listening and writing the word you hear. Pieraksta vārdus un frāzes, ko dzird un saprot.(=VS.6.3.1.6.)
8. Writing and spelling of years – Rakstīšana un pareizrakstība. Gadu skaitļi 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Spelling and writing of the years. Uzlabo pareizrakstību un valodas lietojumu savā tekstā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. (=VS.6.3.1.9.)
9. Listening and choosing the year – Klausīšanās un gada skaitļa izvēle 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Listening and choosing the correct year. Klausās un izvēlas no piedāvātajiem teksta virsrakstiem atbilstošo. Klausās un atpazīst zināmos vārdus, frāzes.
10. Choosing the correct or wrong answer. Prepositions – Pareiza/nepareiza atbilde. Prievārdi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Choosing the correct answer based on the grammatical context. Saskata notikumu secību vienkāršos teikumos un aprakstos; uztver galveno domu, parāda savu izpratni (piemēram, atzīmējot, vai apgalvojumi ir patiesi vai nepatiesi).(=VS.6.1.1.3.)
11. Choosing the preposition "on, in, at" – Prievārda izvēle "on, in, at" 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Reading the sentence and choosing the word based on the context of the sentence. Saskata notikumu secību vienkāršos teikumos; uztver galveno domu, parāda savu izpratni.(=VS.6.1.1.3.) Lasa teikumus un atjauno tos, izvēloties vārdu, balstoties uz kontekstu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dragging the ordinal number of the month – Kārtas skaitļa vārda ievilkšana Citi vidēja 3 p. Dragging the correct word for each picture. Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.) Izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši kontekstam.
2. Choosing the correct date – Pareizā datuma izvēle Citi zema 3 p. Reading and choosing the correct date. Lasa un izvēlas no piedāvātajiem teksta virsrakstiem atbilstošo. Klausās un atpazīst zināmos vārdus, frāzes.
3. Dictation. Years – Diktāts. Gadu skaitļi Citi augsta 3 p. Listening and writing the word you hear. Pieraksta vārdus un frāzes, ko dzird un saprot.(=VS.6.3.1.6.)
4. Writing the preposition – Prievārda ierakstīšana Citi vidēja 3 p. Usage and writing of the preposition. Uzlabo pareizrakstību un valodas lietojumu savā tekstā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. (=VS.6.3.1.9.) Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.)

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Birthday. Grammar I – Dzimšanas diena. Gramatika I 00:20:00 vidēja 17 p. Tiek pārbaudītas skolēna klausīšanās, lasīšanas un pareizrakstības prasmes caur sekojošām gramatiskām tēmām: skaitļi no 1 – 100, kārtas skaitļa vārdi, laika prievārdi, datumi un gadi. Tiek pārbaudīta skolēna prasme analizēt gramatiskas struktūras un, pamatojoties uz tām, parādīt savu izpratni.
2. Birthday. Grammar II – Dzimšanas diena. Gramatika II 00:20:00 vidēja 13 p. Tiek pārbaudītas skolēna klausīšanās, lasīšanas un pareizrakstības prasmes caur sekojošām gramatiskām tēmām: skaitļi no 1 – 100, kārtas skaitļa vārdi, laika prievārdi, datumi un gadi. Tiek pārbaudīta skolēna prasme analizēt gramatiskas struktūras un, pamatojoties uz tām, parādīt savu izpratni.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Birthday. Grammar III – Dzimšanas diena. Gramatika III 00:30:00 vidēja 22 p. Tiek pārbaudītas skolēna klausīšanās, lasīšanas un pareizrakstības prasmes caur sekojošām gramatiskām tēmām: skaitļi no 1 – 100, kārtas skaitļa vārdi, laika prievārdi, datumi un gadi. Tiek pārbaudīta skolēna prasme analizēt gramatiskas struktūras un, pamatojoties uz tām, parādīt savu izpratni.
2. Birthday. Grammar IV – Dzimšanas diena. Gramatika 00:30:00 vidēja 26 p. Tiek pārbaudītas skolēna klausīšanās, lasīšanas un pareizrakstības prasmes caur sekojošām gramatiskām tēmām: skaitļi no 1 – 100, kārtas skaitļa vārdi, laika prievārdi, datumi un gadi. Tiek pārbaudīta skolēna prasme analizēt gramatiskas struktūras un, pamatojoties uz tām, parādīt savu izpratni.