Learn the new words and repeat the previous ones.
Mācies jaunos un atkārto zināmos vārdiņus!
Svarīgi!
Lai mācītos skaitļus no 21 – 100, vispirms atkārto skaitļu rakstību no 1 – 10 un no 11 – 20!
30.svg
thirty – [ˈθɜː.ti] – trīsdesmit
40.svg
forty – [ˈfɔː.ti] – četrdesmit
50.svg
fifty – [ˈfɪf.ti] – piecdesmit
60.svg
sixty – [ˈsɪk.sti] – sešdesmit
70.svg
seventy – [ˈsev.ən.ti] – septiņdesmit
80.svg
eighty – [ˈeɪ.ti] – astoņdesmit
90 (1).svg
ninety – [ˈnaɪn.ti] – deviņdesmit
100 (1).svg
hundred – [ˈhʌn.drəd] – simts