Prepositions of time (Laika prievārdi)
 
 
1.
on.png
Laika prievārdu "on" lieto ar:
 
 • dienu nosaukumiem;
We go to the cafe on Tuesdays.
 
 • datumiem;
I have my birthday on the 1st of November.
 
 • svētku nosaukumiem, ja tiek minēta pati svētku diena;
On Christmas day we usually get together with our family.
 
 • diena + dienas daļām.
John has his trainings on Thursday afternoons.
 
2.
in.png
Laika prievārdu "in" lieto ar:
 
 • gadalaiku nosaukumiem;
She likes swimming in summer.
 
 • mēnešu nosaukumiem;
We will celebrate Christmas in December.
 
 • gadiem;
He was born in 2014.
 
 • dienas daļām;
I usually finish my work in the afternoon.
 
 • gadsimtiem.
There were no smartphones in the 19th century.
 
3.
at.svg
Laika prievārdu "at" lieto:
 
 • runājot par laiku (pulksteni);
They meet today at three o'clock.
 
 • ar svētku nosaukumiem, kad tiek runāts par visu svētku periodu kopumā;
Our grandparents are with our family at Christmas.
 
 • izteicienos:
at the moment – šajā brīdī, šobrīd;
She is talking to her cousin at the moment.
 
at night – naktī;
People usually sleep at night.
 
at midnight – pusnaktī;
He already asleeps at midnight.
 
at the weekend – nedēļas nogalē.
We have plans to go to the country at the weekend.
 
laika prievardi_tabula_1 .jpg
 
Atsauce:
www.youtube.com, GoEnglish, Prepositions of Time in English