Lai papildus mācītos un nostiprinātu vārdiņus angliski
 
Vārdu krājums
Video
 
 
 
 
 
Spēles
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzdevumi gramatikas nostiprināšanai
Skaitļi. Desmiti
Pievelc dzirdēto skaitļa vārdu pie pareizā attēla
 
Kārtas skaitļa vārdi un mēnešu nosaukumi
 
Kārtas skaitļa vārdi
Izvēlies un ieraksti kārtas skaitļa vārdu
 
Datumi
Ieraksti datumu
 
Datumi
Noklausies un ievelc datumu
 
Gadi
Savieno gadu skaitli
 
Laika prievārdi
Izvēlies un ieraksti laika prievārdu