3. jūnijs - ANGĻU VALODA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
Grūtības pakāpe:
00:20:00
1. Writing the date number – Datuma rakstība 2 p.
2. Listening and choosing the ordinal number – Klausīšanās un kārtas skaitļa izvēle 2 p.
3. Writing the preposition – Prievārda ierakstīšana 3 p.
4. Dictation. Years – Diktāts. Gadu skaitļi 3 p.
5. Choosing the correct date – Pareizā datuma izvēle 3 p.