Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. For teachers Description of teaching materials.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Christmas – Ziemassvētki Christmas vocabulary: bell, candy cane, Christmas carol, chimney, Christmas tree, elf, Father Christmas, Santa Claus, fireplace, gingerbread, lights, pointsettia, reindeer, sleigh, stocking, wreath. (V.Li.3.2.) Izmanto ilustrācijas, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju. (VS.6.2.1.3.)
2. New Year – Jaunais gads New Year's vocabulary: calendar, count down, celebrate, hourglass, fireworks, mask, midnight, New Year's Eve, New Year, resolution. (V.Li.3.2.) Izmanto ilustrācijas, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju. (VS.6.2.1.3.)
3. Easter – Lieldienas Easter vocabulary: Easter, Easter bunny, basket, chick, chocolate egg, dye, egg hunting, hot cross bun, hide, paint, nest, hop. (V.Li.3.2.) Izmanto ilustrācijas, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju. (VS.6.2.1.3.)
4. Thanksgiving Day – Pateicības diena Thanksgiving Day vocabulary: roasted turkey, stuffing, mashed potatoes, corn, pumpkin pie, green beans, yam, harvest, gravy, cranberry, pilgrim, cornucopia, hunt. (V.Li.3.2.) Izmanto ilustrācijas, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju. (VS.6.2.1.3.)
5. Midsummer's Day – Vasaras saulgrieži Easter vocabulary: Midsummer's Day, magic plants, oak, oak leaves, bonfire, Līgo wreath, wild flowers, the sunrise. (V.Li.3.2.) Izmanto ilustrācijas, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju. (VS.6.2.1.3.)
6. Useful things – Noderīgo lietu stūrītis Additional websites where to learn and practice the vocabulary and grammar.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Listening and choosing the translation. Christmas – Klausīšanās un tulkojuma izvēle. Ziemassvētki 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Listening and choosing the correct translation. Klausās un izvēlas no piedāvātajām teksta atbildēm atbilstošo. Klausās un saskaņo tos ar dotajiem apgalvojumiem.
2. Watching the video: true or false. Christmas – Video: pareiza/nepareiza atbilde. Ziemassvētki 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Choosing the correct answer based on the information in the video about Christmas in the UK. Saskata notikumu secību vienkāršos teikumos un aprakstos; uztver galveno domu, parāda savu izpratni (piemēram, atzīmējot, vai apgalvojumi ir patiesi vai nepatiesi).(=VS.6.1.1.3.)
3. Listening and choosing the written word. New Year – Klausīšanās un vārda izvēle. Jaunais gads 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Listening and choosing the correct word in English. Klausās un izvēlas no piedāvātajiem teksta virsrakstiem atbilstošo. Klausās un atpazīst zināmos vārdus, frāzes.
4. Writing the country for each sentence. New Year – Atbilžu rakstīšana par tekstu. Jaunais gads 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Reading the text about celebrating the New Year in different countries. Answering the questions. Saskata notikumu secību īsos stāstos un vienkāršos aprakstos; uztver galveno domu, parāda savu izpratni (piemēram, atbildot uz jautājumiem).(=VS.6.1.1.3.) Izvēlas informāciju atbilstoši kontekstam.
5. Recognizing and dragging the word. Easter – Vārda atpazīšana un ievilkšana. Lieldienas 2. izziņas līmenis zema 2 p. Dragging the word with the correct spelling for each picture. Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.) Izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši kontekstam.
6. Reading and choosing the answer. Easter – Teksta lasīšana un atbildes izvēle. Lieldienas 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Reading the text about celebrating Easter. Answering the questions. Saskata notikumu secību īsos stāstos un vienkāršos aprakstos; uztver galveno domu, parāda savu izpratni (piemēram, atbildot uz jautājumiem).(=VS.6.1.1.3.) Izvēlas informāciju atbilstoši kontekstam.
7. Recognizing the word in the picture. Thanksgiving Day – Attēla atpazīšana. Pateicības diena 1. izziņas līmenis zema 2 p. Choosing the word for each picture. Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.) Izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši digitālam kontekstam.
8. Writing in the word about the text. Thanksgiving Day – Vārda ierakstīšana. Pateicības diena 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Writing in the correct word based on the information in the text. Saskata notikumu secību vienkāršos teikumos un aprakstos; uztver galveno domu, parāda savu izpratni (piemēram, atzīmējot, vai apgalvojumi ir patiesi vai nepatiesi).(=VS.6.1.1.3.)
9. Choosing the written translation. Midsummer's Day – Tulkojuma izvēle. Vasaras saulgrieži 2. izziņas līmenis zema 2 p. Reading the word in Latvian and choosing the correct translation. Midsummer solstice. Lasa un izvēlas no piedāvātajiem teksta virsrakstiem atbilstošo.
10. Choosing the correct word in the sentence. Midsummer's Day – Vārda izvēle teikumā. Jāņi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Reading the sentence and choosing the word based on the context of the sentence. Saskata notikumu secību vienkāršos teikumos; uztver galveno domu, parāda savu izpratni.(=VS.6.1.1.3.) Lasa teikumus un atjauno tos, izvēloties vārdu, balstoties uz kontekstu.
11. Writing the name for each holiday – Svētku nosaukuma rakstīšana 2. izziņas līmenis augsta 5 p. Writing the appropriate holiday name for the given word. Atpazīst zināmos vārdus, izsecina to nozīmi un izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši kontekstam.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Reading and choosing the answer. Christmas – Teksta lasīšana un atbildes izvēle. Ziemassvētki Citi vidēja 2 p. Reading the text about celebrating Christmas in the USA. Answering the questions. Saskata notikumu secību īsos stāstos un vienkāršos aprakstos; uztver galveno domu, parāda savu izpratni (piemēram, atbildot uz jautājumiem).(=VS.6.1.1.3.) Izvēlas informāciju atbilstoši kontekstam.
2. Correcting mistakes. Spelling. Easter – Kļūdu labojums. Vārdu pareizrakstība. Lieldienas Citi augsta 6 p. Spelling and writing of the words regarding "Easter". Uzlabo pareizrakstību un valodas lietojumu savā tekstā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. (=VS.6.3.1.9.)
3. Dictation. Thanksgiving Day – Diktāts. Pateicības diena Citi augsta 4 p. Listening and writing the word you hear. Pieraksta vārdus un frāzes, ko dzird un saprot.(=VS.6.3.1.6.)
4. Listening and choosing the translation. Midsummer's Day – Klausīšanās, tulkojuma izvēle. Saulgrieži Citi vidēja 2 p. Listening and choosing the correct translation. Klausās un izvēlas no piedāvātajām teksta atbildēm atbilstošo. Klausās un saskaņo tos ar apgalvojumiem/jautājumiem.
5. Writing the name of the holiday – Svētku nosaukuma rakstīšana Citi augsta 5 p. Writing the approriate holiday name for the given word. Atpazīst zināmos vārdus, izsecina to nozīmi un izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši kontekstam.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Different Holiday I – Dažādi svētki I 00:20:00 vidēja 10 p. Tiek pārbaudītas skolēna klausīšanās, lasīšanas un pareizrakstības prasmes par tēmu "Dažādi svētki". Tiek pārbaudīta skolēna prasme analizēt doto informāciju un, pamatojoties uz to, parādīt savu izpratni.
2. Different Holidays II – Dažādi svētki II 00:20:00 vidēja 10 p. Tiek pārbaudītas skolēna klausīšanās, lasīšanas un pareizrakstības prasmes par tēmu "Dažādi svētki". Tiek pārbaudīta skolēna prasme analizēt doto informāciju un, pamatojoties uz to, parādīt savu izpratni.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Different Holidays III – Dažādi svētki III 00:30:00 augsta 25 p. Tiek pārbaudītas skolēna klausīšanās, lasīšanas un pareizrakstības prasmes par tēmu "Dažādi svētki". Tiek pārbaudīta skolēna prasme analizēt doto informāciju un, pamatojoties uz to, parādīt savu izpratni.
2. Different Holidays IV – Dažādi svētki IV 00:30:00 vidēja 19 p. Tiek pārbaudītas skolēna klausīšanās, lasīšanas un pareizrakstības prasmes par tēmu "Dažādi svētki". Tiek pārbaudīta skolēna prasme analizēt doto informāciju un, pamatojoties uz to, parādīt savu izpratni.