1.
jūnijā
Eksāmens ANGĻU VALODĀ 9.KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Learn the new words and repeat the previous ones.
Mācies jaunos un atkārto zināmos vārdiņus!
  
Christmas
Svarīgi!
Atkārto vārdus par tēmu "Ziema"!
shutterstock_1237905265.jpg
bell – [bel] – zvans
shutterstock_304959839.jpg
candy cane – [ˈkæn.di ˌkeɪn] – karamele "Spieķītis"
1000 words Shutterstock.jpg
Christmas carol – [ˌkrɪs.məs ˈkær.əl] – Ziemassvētku dziesma
shutterstock_477119476.jpg
chimney – [ˈtʃɪm.ni] – skurstenis
shutterstock_339757976.jpg
Christmas tree – [ˈkrɪs.məs ˌtriː] – Ziemassvētku egle
shutterstock_1557615812.jpg
elf – [elf] – elfs
shutterstock_234397669.jpg
Father Christmas – [ˌfɑː.ðə ˈkrɪs.məs] – Ziemassvētku vecītis (*Britu angļu valoda)
Santa Claus – [ˈsæn.tə ˌklɔːz] – Ziemassvētku vecītis (*Amerikāņu angļu valoda)
shutterstock_751143322.jpg
fireplace – [ˈfaɪə.pleɪs] – kamīns
shutterstock_213952231.jpg
gingerbread – [ˈdʒɪn.dʒə.bred] – piparkūka
shutterstock_485868592.jpg
lights – [laɪts] – lampiņas
shutterstock_358106732.jpg
poinsettia – [ˌpɔɪnˈset.i.ə] – Ziemassvētku zvaigzne (puķe)
shutterstock_1203397522.jpg
reindeer – [ˈreɪn.dɪər] – ziemeļbriedis
shutterstock_114635128.jpg
sleigh – [sleɪ] – kamanas
shutterstock_119631130.jpg
stocking – [ˈstɒk.ɪŋ] – pusgarā zeķe
shutterstock_323439218.jpg
wreath – [riːθ] – vainags
Atsauce:
* Britu angļu valodā runā Apvienotajā Karalistē un Eiropā
* Amerikāņu angļu valodā runā Amerikas Savienotajās Valstīs
www.youtube.com, Lanternfish ESL, Christmas Traditions