Learn the new words and repeat the previous ones.
Mācies jaunos un atkārto zināmos vārdiņus!
  
Christmas
Svarīgi!
Atkārto vārdus par tēmu "Ziema"!
shutterstock_1237905265.jpg
bell – [bel] – zvans
shutterstock_304959839.jpg
candy cane – [ˈkæn.di ˌkeɪn] – karamele "Spieķītis"
1000 words Shutterstock.jpg
Christmas carol – [ˌkrɪs.məs ˈkær.əl] – Ziemassvētku dziesma
shutterstock_477119476.jpg
chimney – [ˈtʃɪm.ni] – skurstenis
shutterstock_339757976.jpg
Christmas tree – [ˈkrɪs.məs ˌtriː] – Ziemassvētku egle
shutterstock_1557615812.jpg
elf – [elf] – elfs
shutterstock_234397669.jpg
Father Christmas – [ˌfɑː.ðə ˈkrɪs.məs] – Ziemassvētku vecītis (*Britu angļu valoda)
Santa Claus – [ˈsæn.tə ˌklɔːz] – Ziemassvētku vecītis (*Amerikāņu angļu valoda)
shutterstock_751143322.jpg
fireplace – [ˈfaɪə.pleɪs] – kamīns
shutterstock_213952231.jpg
gingerbread – [ˈdʒɪn.dʒə.bred] – piparkūka
shutterstock_485868592.jpg
lights – [laɪts] – lampiņas
shutterstock_358106732.jpg
poinsettia – [ˌpɔɪnˈset.i.ə] – Ziemassvētku zvaigzne (puķe)
shutterstock_1203397522.jpg
reindeer – [ˈreɪn.dɪər] – ziemeļbriedis
shutterstock_114635128.jpg
sleigh – [sleɪ] – kamanas
shutterstock_119631130.jpg
stocking – [ˈstɒk.ɪŋ] – pusgarā zeķe
shutterstock_323439218.jpg
wreath – [riːθ] – vainags