Read, listen and learn some new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
 
snow.jpg
blizzard — [ˈblɪz.əd] — sniega vētra (spēcīgāks par puteni "snowstorm")
ice — [aɪs] — ledus
icicle — [aɪ.sɪ.kəl] — lāsteka
Northern Lights — [ˌnɔː.ðən ˈlaɪts] — ziemeļblāzma
sleet — [sliːt] — slapjdraņķis
snow — [snəʊ] — sniegs, snigt
snowball — [ˈsnəʊ.bɔːl] — pika
snowflake — [ˈsnəʊ.fleɪk] — sniegpārsliņa
snowman — [ˈsnəʊ.mæn] — sniegavīrs
snowstorm — [ˈsnəʊ.stɔːm] — sniegputenis, putenis
Piemērs:
Icicles hung from the roof. — No jumtiem nokarājās lāstekas.
They knew they could not find their way to safety because of the snowstorm, so they walked to some trees and stayed there. — Viņi zināja, ka viņi dēļ sniegputeņa neatradīs ceļu uz drošību, tāpēc viņi aizgāja pie dažiem kokiem un tur arī palika.