Read, listen and learn some new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
 
thunderstorm.jpg
hail — [heɪl] — krusa
lightning — [ˈlaɪt.nɪŋ] — zibens
puddle — [ˈpʌd.əl] — peļķe
thunder — [ˈθʌn.dər] — pērkons
thunderstorm — [ˈθʌn.də.stɔːm] — negaiss, pērkona negaiss
Piemērs:
There is a heavy thunderstorm on our doorstep. — Pie mums ir spēcīgs negaiss.
As a kid, she liked to play in the puddles after rain. — Kad viņa bija bērns, viņai patika pēc lietus spēlēties peļķēs.