Read, listen and learn some new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
 
dew.jpg
cloud — [klaʊd] — mākonis
dew — [djuː] — rasa
dewdrop — [djuː.drɒp] — rasas lāse
flood — [flʌd] — plūdi
frost — [frɒst] — sarma (spēcīgāka nekā salna)
hoarfrost — [ˈhɔː.frɒst] — salna
Piemērs:
And the stone glittered in the sunshine just like diamonds or dewdrops. — Un akmens mirdzēja saulē līdzīgi dimantam vai rasas lāsei.
Look, the frost has made a beautiful pattern on the window. — Skaties! Sarma ir izveidojusi brīnišķīgus rakstus uz loga rūts.