Read, listen and learn some new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
 
thermometer.jpg
boiling hot — [ˈbɔɪ.lɪŋ.hɒt] — ļoti karsts (temperatūra virs 30°C)
hot — [hɒt] — karsts (temperatūra ~20°C – 30°C)
warm — [wɔːm] — silts (temperatūra ~15°C – 20°C)
cool — [kuːl] — vēss (temperatūra ~10°C – 15°C)
chilly — [ˈtʃɪl.i] — drēgns (temperatūra ~5°C – 10°C)
cold — [kəʊld] — auksts (temperatūra ~0°C – 5°C)
freezing — [ˈfriː.zɪŋ] — ļoti auksts (temperatūra ~-5°C – 0°C)
freezing cold — [ˈfriː.zɪŋ.kəʊld] — ledaini auksts (temperatūra zem -5°C)
Piemērs:
During the daytime, there is boiling hot in the Sahara Desert, but at night the temperature falls below zero. — Dienas laikā Sahāras tuksnesī ir ļoti karsts, bet naktī temperatūra nokrīt zem nulles.
After walking through the snow, my feet were freezing. — Manas kājas bija ļoti aukstas pēc iešanas cauri sniegiem.