Read, listen and learn some new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
 
thermometer2.jpg
temperature — [ˈtem.prə.tʃər] — temperatūra
zero — [ˈzɪə.rəʊ] — 0
zero degrees Celsius (0°C) — [ˈzɪə.rəʊ.dɪˈɡriːzˈsel.si.əs] — nulle grādu pēc Celsija skalas (0°C)
+...°C (..degrees above zero) — [dɪˈɡriːz.əˈbʌvˈzɪə.rəʊ] — +...°C (temperatūra virs nulles)
-...°C (..degrees below zero) — [dɪˈɡriːz.bɪˈləʊˈzɪə.rəʊ] — -...°C (temperatūra zem nulles)
What's the temperature? — [wɒts.ðəˈtem.prə.tʃər] — Kāda temperatūra?
Piemērs:
What's the temperature today? — Kāda šodien temperatūra?
It's cold, only +3°C. — Ir auksts, tikai +3°C.