Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. For teachers – Skolotājiem Description of teaching materials.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Clothes – Apģērbs Clothes vocabulary: clothes, cardigan, coat, dress, hoodie, jacket, jeans, leggings, pyjamas, raincoat, shirt, skirt, sweater, swimsuit, shorts, tights, T-shirt, swimming trunks, waistcoat. Izmanto ilustrācijas, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju. (VS.6.2.1.3.)
2. Accessories and Footwear – Aksesuāri un apavi Accessories and Footwear vocabulary: belt, hat, gloves, mittens, scarf, tie, watch, boots, flip-flops, slippers, trainers, shoes, wellingtons. Izmanto ilustrācijas, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju. (VS.6.2.1.3.)
3. Weather I – Laikapstākļi I Weather vocabulary: calm, clear, cold, cool, dry, hot, humid, warm, wet, lightning, thunder. Izmanto ilustrācijas, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju. (VS.6.2.1.3.)
4. Weather II – Laikapstākļi II Weather vocabulary: cloudy, foggy, frosty, icy, rainy, snowy, sunny, windy. Izmanto ilustrācijas, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju. (VS.6.2.1.3.)
5. The Usage of the Definite Article "THE" – Noteiktā artikula "THE" lietošana The usage of the definite ("the") article. Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.)
6. The Usage of Zero Article – Artikulu nelieto The usage of the definite ("the") and zero article. Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.)
7. Useful things – Noderīgo lietu stūrītis Additional websites where to learn and practice the vocabulary and grammar.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Choosing the translation. Weather – Tulkojuma izvēle. Laikapstākļi 2. izziņas līmenis zema 2p. Choosing the word for each translation. Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.) Izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši digitālam kontekstam.
2. Choosing the correct indefinite article "a, an" – Nenoteiktā artikula "a, an" izvēle 2. izziņas līmenis zema 2p. Choosing the correct indefinite article "a, an". Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.) Izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši digitālam kontekstam.
3. Writing the indefinite and definite article – Nenoteiktā un noteiktā artikula rakstīšana 2. izziņas līmenis zema 4p. Writing the sentences with the correct indefinite and definite article. Izsecina vārda nozīmi. (VS.6.3.1.4.) Pieraksta vārdus un frāzes, ko saprot, izsaka minējumus par to, ko nesaprot.(=VS.6.3.1.6.)
4. Listening and choosing the written word. Clothes – Klausīšanās un vārda izvēle. Apģērbs 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Listening and choosing the correct word in English. Klausās un izvēlas no piedāvātajiem teksta virsrakstiem atbilstošo. Klausās un atpazīst zināmos vārdus, frāzes.
5. Reading and dragging the words. Clothes – Lasīšana un vārdu ievilkšana. Apģērbs 3. izziņas līmenis vidēja 3p. Reading and dragging the correct translation. Izsecina vārda nozīmi un izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši kontekstam.
6. Reading the text and choosing the answer. True or false – Teksta lasīšana un atbildes izvēle 3. izziņas līmenis augsta 4p. Reading the text and choosing the correct answer. Saskata notikumu secību īsos stāstos un vienkāršos aprakstos; uztver galveno domu, parāda savu izpratni (piemēram, izvēloties pareizo atbildi).(=VS.6.1.1.3.) Izvēlas informāciju atbilstoši kontekstam.
7. Listening and choosing the translation. Accessories and Footwear – Klausīšanās un tulkojuma izvēle 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Listening and choosing the correct given translation. Klausās un izvēlas no piedāvātajiem teksta virsrakstiem atbilstošo. Klausās un atpazīst zināmos vārdus, frāzes.
8. Dragging the words in the table – Vārdu ievilkšana tabulā 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Dragging and sorting the words in the table. Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.) Izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši digitālam kontekstam.
9. Recognizing the picture and writing the word. Clothes – Attēla atpazīšana un vārda ierakstīšana 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Recognizing the word and writing it with the correct spelling. Uzlabo pareizrakstību un valodas lietojumu savā tekstā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. (=VS.6.3.1.9.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus, vienkāršus vārdus.
10. Putting the letters into the correct order. Weather – Vārdu izveidošana. Laikapstākļi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Putting the letters in correct order to make words and phrases. Uzlabo pareizrakstību un valodas lietojumu savā tekstā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. (=VS.6.3.1.9.)
11. Choosing the correct rule. Articles – Izvēlies pareizo likumu. Artikuli 3. izziņas līmenis vidēja 2p. Choosing the correct rule of the usage of articles. Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.) Izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši digitālam kontekstam.
12. Recognizing the picture and choosing the sentence – Attēla atpazīšana un teikuma izvēle 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Choosing the correct answer based on the context. Saskata notikumu secību vienkāršos teikumos un aprakstos; uztver galveno domu, parāda savu izpratni (piemēram, atzīmējot, vai apgalvojumi ir patiesi vai nepatiesi).(=VS.6.1.1.3.)
13. Listening and dragging the translation – Klausīšanās un tulkojuma ievilkšana 2. izziņas līmenis augsta 3p. Listening and dragging the correct translation from the given ones. Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.) Izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši kontekstam.
14. Writing the correct article – Pareizā artikula rakstīšana 3. izziņas līmenis augsta 3p. Usage and writing of the appropriate article. Uzlabo pareizrakstību un valodas lietojumu savā tekstā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. (=VS.6.3.1.9.) Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Listening and choosing the translation. The Weather – Klausīšanās un tulkojuma izvēle Citi zema 2p. Listening and choosing the correct translation. Klausās un izvēlas no piedāvātajām teksta atbildēm atbilstošo. Klausās un saskaņo tos ar dotajiem apgalvojumiem.
2. Dictation. Weather – Diktāts. Laikapstākļi Citi vidēja 4p. Listening and writing the word you hear with the correct spelling. Pieraksta vārdus un frāzes, ko dzird un saprot.(=VS.6.3.1.6.)
3. Dragging the correct word for the sentence. Clothes – Vārda atminēšana un ievilkšana. Apģērbs Citi augsta 2p. Guessing the word and dragging the correct picture of it. Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.) Izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši kontekstam.
4. Dragging the words. The usage of articles – Vārdu ievilkšana. Artikulu lietojums Citi augsta 6p. Dragging the words accordint to the usage of articles. Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.) Izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši digitālam kontekstam.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Clothes and Weather I 00:25:00 zema 12p. Tiek pārbaudītas skolēna klausīšanās, lasīšanas un pareizrakstības prasmes caur sekojošām gramatiskām tēmām: apģērbs, laikapstākļi, artikuli. Tiek pārbaudīta skolēna prasme analizēt gramatiskas struktūras un, pamatojoties uz tām, parādīt savu izpratni.
2. Clothes and Weather II 00:30:00 vidēja 15p. Tiek pārbaudītas skolēna klausīšanās, lasīšanas un pareizrakstības prasmes caur sekojošām gramatiskām tēmām: apģērbs, laikapstākļi, artikuli. Tiek pārbaudīta skolēna prasme analizēt gramatiskas struktūras un, pamatojoties uz tām, parādīt savu izpratni.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Clotes and Weather III 00:40:00 augsta 24p. Tiek pārbaudītas skolēna klausīšanās, lasīšanas un pareizrakstības prasmes caur sekojošām gramatiskām tēmām: apģērbs, laikapstākļi, artikuli. Tiek pārbaudīta skolēna prasme analizēt gramatiskas struktūras un, pamatojoties uz tām, parādīt savu izpratni.
2. Clothes and Weather IV 00:35:00 vidēja 27p. Tiek pārbaudītas skolēna klausīšanās, lasīšanas un pareizrakstības prasmes caur sekojošām gramatiskām tēmām: apģērbs, laikapstākļi, artikuli. Tiek pārbaudīta skolēna prasme analizēt gramatiskas struktūras un, pamatojoties uz tām, parādīt savu izpratni.