Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. For teachers – Skolotājiem Description of teaching materials.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Clothes – Apģērbs Clothes vocabulary: clothes, cardigan, coat, dress, hoodie, jacket, jeans, leggings, pyjamas, raincoat, shirt, skirt, sweater, swimsuit, shorts, tights, T-shirt, swimming trunks, waistcoat. Izmanto ilustrācijas, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju. (VS.6.2.1.3.)
2. Accessories and Footwear – Aksesuāri un apavi Accessories and Footwear vocabulary: belt, hat, gloves, mittens, scarf, tie, watch, boots, flip-flops, slippers, trainers, shoes, wellingtons. Izmanto ilustrācijas, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju. (VS.6.2.1.3.)
3. Weather I – Laikapstākļi I Weather vocabulary: calm, clear, cold, cool, dry, hot, humid, warm, wet, lightning, thunder. Izmanto ilustrācijas, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju. (VS.6.2.1.3.)
4. Weather II – Laikapstākļi II Weather vocabulary: cloudy, foggy, frosty, icy, rainy, snowy, sunny, windy. Izmanto ilustrācijas, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju. (VS.6.2.1.3.)
5. The Usage of the Definite Article "THE" – Noteiktā artikula "THE" lietošana The usage of the definite ("the") article. Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.)
6. The Usage of Zero Article – Artikulu nelieto The usage of the definite ("the") and zero article. Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.)
7. Useful things – Noderīgo lietu stūrītis Additional websites where to learn and practice the vocabulary and grammar.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Choosing the translation. Weather – Tulkojuma izvēle. Laikapstākļi 2. izziņas līmenis zema 2 p. Choosing the word for each translation. Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.) Izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši digitālam kontekstam.
2. Choosing the correct indefinite article "a, an" – Nenoteiktā artikula "a, an" izvēle 2. izziņas līmenis zema 2 p. Choosing the correct indefinite article "a, an". Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.) Izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši digitālam kontekstam.
3. Writing the indefinite and definite article – Nenoteiktā un noteiktā artikula rakstīšana 2. izziņas līmenis zema 4 p. Writing the sentences with the correct indefinite and definite article. Izsecina vārda nozīmi. (VS.6.3.1.4.) Pieraksta vārdus un frāzes, ko saprot, izsaka minējumus par to, ko nesaprot.(=VS.6.3.1.6.)
4. Listening and choosing the written word. Clothes – Klausīšanās un vārda izvēle. Apģērbs 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Listening and choosing the correct word in English. Klausās un izvēlas no piedāvātajiem teksta virsrakstiem atbilstošo. Klausās un atpazīst zināmos vārdus, frāzes.
5. Reading and dragging the words. Clothes – Lasīšana un vārdu ievilkšana. Apģērbs 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Reading and dragging the correct translation. Izsecina vārda nozīmi un izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši kontekstam.
6. Reading the text and choosing the answer. True or false – Teksta lasīšana un atbildes izvēle 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Reading the text and choosing the correct answer. Saskata notikumu secību īsos stāstos un vienkāršos aprakstos; uztver galveno domu, parāda savu izpratni (piemēram, izvēloties pareizo atbildi).(=VS.6.1.1.3.) Izvēlas informāciju atbilstoši kontekstam.
7. Listening and choosing the translation. Accessories and Footwear – Klausīšanās un tulkojuma izvēle 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Listening and choosing the correct given translation. Klausās un izvēlas no piedāvātajiem teksta virsrakstiem atbilstošo. Klausās un atpazīst zināmos vārdus, frāzes.
8. Dragging the words in the table – Vārdu ievilkšana tabulā 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Dragging and sorting the words in the table. Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.) Izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši digitālam kontekstam.
9. Recognizing the picture and writing the word. Clothes – Attēla atpazīšana un vārda ierakstīšana 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Recognizing the word and writing it with the correct spelling. Uzlabo pareizrakstību un valodas lietojumu savā tekstā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. (=VS.6.3.1.9.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus, vienkāršus vārdus.
10. Putting the letters into the correct order. Weather – Vārdu izveidošana. Laikapstākļi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Putting the letters in correct order to make words and phrases. Uzlabo pareizrakstību un valodas lietojumu savā tekstā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. (=VS.6.3.1.9.)
11. Choosing the correct rule. Articles – Izvēlies pareizo likumu. Artikuli 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Choosing the correct rule of the usage of articles. Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.) Izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši digitālam kontekstam.
12. Recognizing the picture and choosing the sentence – Attēla atpazīšana un teikuma izvēle 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Choosing the correct answer based on the context. Saskata notikumu secību vienkāršos teikumos un aprakstos; uztver galveno domu, parāda savu izpratni (piemēram, atzīmējot, vai apgalvojumi ir patiesi vai nepatiesi).(=VS.6.1.1.3.)
13. Listening and dragging the translation – Klausīšanās un tulkojuma ievilkšana 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Listening and dragging the correct translation from the given ones. Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.) Izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši kontekstam.
14. Writing the correct article – Pareizā artikula rakstīšana 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Usage and writing of the appropriate article. Uzlabo pareizrakstību un valodas lietojumu savā tekstā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. (=VS.6.3.1.9.) Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Listening and choosing the translation. The Weather – Klausīšanās un tulkojuma izvēle Citi zema 2 p. Listening and choosing the correct translation. Klausās un izvēlas no piedāvātajām teksta atbildēm atbilstošo. Klausās un saskaņo tos ar dotajiem apgalvojumiem.
2. Dictation. Weather – Diktāts. Laikapstākļi Citi vidēja 4 p. Listening and writing the word you hear with the correct spelling. Pieraksta vārdus un frāzes, ko dzird un saprot.(=VS.6.3.1.6.)
3. Dragging the correct word for the sentence. Clothes – Vārda atminēšana un ievilkšana. Apģērbs Citi augsta 2 p. Guessing the word and dragging the correct picture of it. Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.) Izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši kontekstam.
4. Dragging the words. The usage of articles – Vārdu ievilkšana. Artikulu lietojums Citi augsta 6 p. Dragging the words accordint to the usage of articles. Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.) Izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši digitālam kontekstam.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Clothes and Weather I 00:25:00 zema 12 p. Tiek pārbaudītas skolēna klausīšanās, lasīšanas un pareizrakstības prasmes caur sekojošām gramatiskām tēmām: apģērbs, laikapstākļi, artikuli. Tiek pārbaudīta skolēna prasme analizēt gramatiskas struktūras un, pamatojoties uz tām, parādīt savu izpratni.
2. Clothes and Weather II 00:30:00 vidēja 15 p. Tiek pārbaudītas skolēna klausīšanās, lasīšanas un pareizrakstības prasmes caur sekojošām gramatiskām tēmām: apģērbs, laikapstākļi, artikuli. Tiek pārbaudīta skolēna prasme analizēt gramatiskas struktūras un, pamatojoties uz tām, parādīt savu izpratni.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Clotes and Weather III 00:40:00 augsta 24 p. Tiek pārbaudītas skolēna klausīšanās, lasīšanas un pareizrakstības prasmes caur sekojošām gramatiskām tēmām: apģērbs, laikapstākļi, artikuli. Tiek pārbaudīta skolēna prasme analizēt gramatiskas struktūras un, pamatojoties uz tām, parādīt savu izpratni.
2. Clothes and Weather IV 00:35:00 vidēja 27 p. Tiek pārbaudītas skolēna klausīšanās, lasīšanas un pareizrakstības prasmes caur sekojošām gramatiskām tēmām: apģērbs, laikapstākļi, artikuli. Tiek pārbaudīta skolēna prasme analizēt gramatiskas struktūras un, pamatojoties uz tām, parādīt savu izpratni.