Study about the definite article.
Mācies par noteikto artikulu!
 
Lai mācītos par noteikto artikulu, ir nepieciešams atkārtot 2.klasē mācīto vielu par tēmu "Nenoteiktais A un AN un noteiktais artikuls THE"!
Artikuls ir palīgvārds, ko lieto pirms lietvārdiem angļu valodā. Latviešu valodā artikula nav.
NOTEIKTO ARTIKULU "THE" – [ði], [ðə] – lieto:
 • ja lietvārds ir jau iepriekš minēts vai zināms.
Peter has got a new car. The car is very expensive. – Pēterim ir jauna mašīna. Šī mašīna ir ļoti dārga.
Shutterstock_353973683_car_mašīna.jpg
 
 • ja runātājs min kādu konkrētu, viņam zināmu objektu vai teritoriju.
She is in the garden.
The cat is in the living room.
Shutterstock_2042531291_living room_dzīvojamā istaba.jpg
 
 • ja sekojošais lietvārds vienskaitlī apzīmē visu grupu, bet, ja ir daudzskaitlī, tad artikulu nelieto.
The kangaroo lives only in Australia.
Kangaroos live only in Australia.
Shutterstock_2012976788_kangaroo_ķengurs.jpg
 
 • pirms lietvārdiem, kas apzīmē lietas, kuras ir vienīgās. Tie ir: the sun, the sky, the grass, the moon, the world, the ground, the earth.
The sun is shining in the sky.
Shutterstock_1933890374_sky_debesis.jpg
 
 • pirms īpašības vārda vispārākajā pakāpē un vārdiem: the same (tas pats), the right (pareizs, īsts), the wrong (nepareizs), the following (nākamais).
This is the same number I gave you.
Giraffes are the tallest animals.
shutterstock608911916.jpg
 
 • pirms kārtas skaitļa vārdiem.
November is the eleventh month of the year.
11th.png
 
 • pirms upju, jūru, okeānu nosaukumiem.
I swam in the Atlantic Ocean last summer.
Latvians can spend their summer at the Baltic Sea.
The longest river in Latvia is the Gauja.
shutterstock_1007829697.jpg
 
 • pirms mūzikas instrumentiem.
My friend plays the piano.
shutterstock1140637370.jpg
 
 • pirms tautību nosaukumiem.
The Latvians live in Latvia.
Shutterstock_1154134003_latvian girl_latviešu meitene.jpg
 
 • pirms debespušu un vēju nosaukumiem: the south dienvidi, the north , the west, the east.
The west wind brings rain.
The sun sets in the west.
west.svg
 
 • pirms sekojošiem vārdiem, kas apzīmē sistēmu vai servisu: the police, the army, the fire brigade, the hospital
This situation is too dangerous. Let's call the police.
Shutterstock_1523394551_police_policija.jpg
 
 • pirms uzvārdiem daudzskaitlī, apzīmējot visu ģimeni.
The Browns have a vacation in July.
Shutterstock_592802372_family_ģimene.jpg
 
 • atsevišķos izteicienos.
Tell me the time, please.
What's the time?
in the morning, in the afternoon, in the evening
in the daytime
in the country
on the right / left
go to the cinema / theatre
listen to the radio
 
Noteikto artikulu “THE” lieto
Piemērs
1. ja lietvārds ir jau iepriekš minēts vai zināms.Andrew has got a new car. The car is quite expensive.
2. ja runātājs min kādu konkrētu, viņam zināmu objektu vai teritoriju.The dog is in the garden now.
3. ja sekojošais lietvārds vienskaitlī apzīmē visu grupu, bet, ja ir daudzskaitlī, tad artikulu “the” nelieto.
The kangaroo lives only in Australia.
Kangaroos live only in Australia.
4. pirms lietvārdiem, kas apzīmē lietas, kuras ir vienīgās: the sun, the sky, the grass, the moon, the world, the ground, the earth.The sun is shining in the sky.
5. pirms īpašības vārdiem vispārākajā pakāpē un vārdiem: the same, the right, the wrong, the following.
Emma is the shortest in our family.
My grandma called the wrong number.
6. pirms kārtas skaitļa vārdiem.April is the fourth month of the year.
7. pirms upju, jūru un okeānu nosaukumiem.Kate swam in the Atlantic Ocean.
The longest river in Latvia is the Gauja.
8. pirms mūzikas instrumentiem.My sister can play the violin.
9. pirms tautību nosaukumiem.The Latvians live in Latvia.
10. pirms debespušu un vēju nosaukumiem. 
The sun rises in the east.
The west wind brings rain.
11. pirms sekojošiem vārdiem, kas apzīmē sistēmu vai servisu: the police, the army, the fire brigade, the hospital. 
Her cousin works at the hospital.
12. pirms uzvārdiem daudzskaitlī, apzīmējot visu ģimeni. The Browns are a very happy family.
13. atsevišķos izteicienos.
 • Tell me the time, please.
 • What's the time?
 • in the morning, in the afternoon, in the evening
 • in the daytime
 • in the country
 • on the right / left
 • go to the cinema / theatre
 • listen to the radio
 • Tell me the time, please, Susan!
 • What’s the time, Peter?
 • I have breakfast at 8 o’clock in the morning.
 • My dad works in the daytime.
 • People wake up early in the country.
 • You need to turn on the right.
 • I usually go to the cinema on Tuesdays.
 • My aunt is listening to the radio now.