Study about the zero article.
Mācies, kad artikuls netiek lietots!
Artikuls ir palīgvārds, ko lieto pirms lietvārdiem angļu valodā. Latviešu valodā artikula nav.
Ir noteikti gadījumi, kad artikulu nelieto.
ARTIKULU nelieto:
 • pirms sekojošiem īpašvārdiem: cilvēka vārda, uzvārda, valsts, pilsētu un ielu nosaukumiem.
Laura is my friend.
Rīga is the capital city of Latvia.
Our relatives live on Brīvības Street.
 
 • pirms svētku un mēnešu nosaukumiem.
We celebrate Christmas is in December.
 
 • pirms dienu nosaukumiem.
Friends usually meet on Fridays.
 
 • pirms ēdienreižu nosaukumiem.
We have breakfast at 8 o'clock.
 
 • pirms valodu nosaukumiem.
Do you speak English?
 
 • pirms sporta veida nosaukumiem.
She likes tennis.
 
 • atsevišķos izteicienos
at work / at school / at home
go home / go to bed
go by car / bus / plane / ship
learn by heart – iemācīties no galvas
watch TV
speak by phone
last week / month / year
next week / month / year
at night / noon / midnight
Artikulu nelieto
Piemērs
1. pirms sekojošiem īpašvārdiem: cilvēka vārda, uzvārda, valsts, pilsētu un ielu nosaukumiem. My name is Irene. I live in Rīga, in Latvia.
 2. pirms svētku un mēnešu nosaukumiem. People celebrate Christmas in December.
3. pirms dienu nosaukumiem. I have my trainings on Wednesdays.
4. pirms ēdienreižu nosaukumiem. I usually have my lunch at school.
5. pirms valodu nosaukumiem. Do you speak English?
6. pirms sporta veida nosaukumiem. He likes football.
7. atsevišķos izteicienos:
 • at work / at school.
 • go home / go to bed.
 • go by car / bus / plane / ship.
 • watch TV / speak by phone.
 • last / next week / month / year.
 • at night / noon / midnight.
 • Peter studies at school.
 • He goes home after his lessons.
 • We usually go to school by bus.
 • My sister is watching TV now.
 • Last month we visited our grandparents.
 • I sleep very well at night.