Izlasi un mācies par AAN (nenoteiktais artikuls) lietojumu.
Artikuls – palīgvārds, ko lieto pirms lietvārdiem. Angļu valodā ir diva veida artikuli – nenoteiktais un noteiktais artikuls. Latviešu valodā artikula nav.
Lai labāk apgūtu jaunos likumiņus, izpildi uzdevumu!
  
Salīdzini!
Кот Cat Kaķis.svg
a cat — kaķis
 
daudz kaķu.svg
cats — kaķi
 
D-Duck.svg
a duck — pīle
 
3 pīles.svg
ducks — pīles
яйца_olas_eggs.svg
an egg — ola
10_яйца_olas_egg.png
eggs — olas
 
Tātad!
Nenoteikto artikulu A un AN lieto tikai ar vienskaitli.
Svarīgi!
Nenoteiktais artikuls ir cēlies no skaitļa vārda one (viens), tāpēc to lieto ar saskaitāmiem lietvārdiem un tikai vienskaitlī. Ir diva veida nenoteiktie – artikuli A un AN.
Svarīgi!
Atkārto alfabētu, patskaņus un līdzskaņus!
Patskaņi un līdzskaņi.svg
Zilie burti šajā alfabētā ir līdzskaņi, bet sarkanie — patskaņi.
Nenoteikto artikulu A lieto pirms līdzskaņiem.
What is it?
bike.svg
It's a bike.
 
R-Rabbit.svg
It's a rabbit.
 
Banāns.svg
It's a banana.
Nenoteikto artikulu AN lieto pirms patskaņiem.
What is it?
A-Apple.svg
It's an apple.
 
Elephant.svg
It's an elephant.
 
I-Insect.svg
It's an insect.
 
O-Orange.svg
It's an orange.
 
U-Umbrella.svg
It's an umbrella.
Mācies par THE noteiktā artikula lietojumu.
Mēs lietojam noteikto artikulu THE par jau zināmu lietu, ja mēs to gribam raksturot sīkāk.
 
What is it?
Banāns.svg
It's a banana. The banana is yellow. — Tas ir banāns. Šis banāns ir dzeltens.
 
E-Elephant.svg
It's an elephant. The elephant is big. — Tas ir zilonis. Šis zilonis ir liels.