Svarīgi!
Lai mācītos jaunos vārdiņus par aksesuāriem un apaviem, ir jāatkārto 2.klasē mācītie vārdi par tēmām "Mani aksesuāri" un "Mani apavi".
 
Learn the new words. Read, listen and repeat.
Mācies jaunos vārdiņus! Lasi, klausies un atkārto!
  
Accessories and Footwear
shutterstock_1914125386.jpg
leather belt – [ˈleð.ərˈbelt] – ādas josta
shutterstock_727221415.jpg
straw hat – [strɔːˈhæt] – salmu cepure
shutterstock_116513008.jpg
knitted gloves – [ˈnɪt.ɪdˈɡlʌvz] – adīti cimdi (pirkstaiņi)
shutterstock_1855087528.jpg
mittens – [ˈmɪt.ənz] – cimdi (dūraiņi)
shutterstock_488036197 (1).jpg
wollen scarf – [ˈwʊl.ənˈskɑːf] – vilnas šalle
shutterstock_355423361.jpg
tie – [taɪ] – kaklasaite
shutterstock_2062977500.jpg
expensive watch – [ɪkˈspen.sɪvˈwɒtʃ] – dārgs rokas pulkstenis
shutterstock_1165460842 (1).jpg
practical boots – [ˈpræk.tɪ.kəlˈbuːts ] – praktiski zābaki
shutterstock_670138555.jpg
cheap flip-flops – [tʃiːpˈflɪp.flɒps] – lētas pludmales sandales, iešļūcenes
shutterstock_370402073.jpg
checked slippers – [tʃektˈslɪp.ərs] – rūtainas čības
shutterstock_429722953 (1).jpg
suitable trainers – [ˈsuː.tə.bəlˈtreɪ.nərz] – piemēroti sporta apavi (botes)
shutterstock_75378727.jpg
classical shoes – [ˈklæs.ɪ.kəlˈʃuːz] – klasiska stila kurpes
shutterstock_443179855 (1).jpg
uncomfortable wellingtons – [ʌnˈkʌmf.tə.bəlˈwel.ɪŋ.tənz] – neērti gumijas zābaki (*British English)
rubber boots – [rʌb.ə ˈbuːts] – gumijas zābaki (*American English)
Vārdi "boots, flip-flops, slippers, trainers, shoes, wellingtons, rubber boots, gloves and mittens" vienmēr ir daudzskaitlī. Tos sauc par daudzskaitliniekiem. 
Lai šos vārdus angļu valodā pārveidotu vienskaitlī, pirms tiem liek vārdu "a pair of – pāris".
Piemērs:
a pair of gloves, a pair of shoes, a pair of slippers, a pair of trainers
These mittens are so soft. This pair of mittens is so soft.