Lai mācītos jaunos vārdiņus par laikapstākļiem, ir nepieciešams atkārtot 2.klasē mācītos vārdus par tēmu "Weather words I" un "Weather words II".
Svarīgi!
shutterstock_1779440333 (1).jpg
Atkārto vārdiņus no tēmas "Weather words I" un "Weather words II".
Learn the new words. Read, listen and repeat.
Mācies jaunos vārdiņus! Lasi, klausies un atkārto!
calm – [kɑːm] – mierīgs
 
clear – [klɪər] – skaidrs
 
cold – [kəʊld] – auksts
 
cool – [kuːl] – vēss
 
dry – [draɪ] – sauss
 
hot – [hɒt] – karsts
 
humid – [ˈhjuː.mɪd] – mitrs
 
warm – [wɔːm] – silts
 
wet – [wet] – slapjš
 
lightening – [ˈlaɪt.nɪŋ] – zibens
 
thunder – [ˈθʌn.dər] – pērkons