1.
jūnijā
Eksāmens ANGĻU VALODĀ 9.KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Lai mācītos jaunos vārdiņus par laikapstākļiem, ir nepieciešams atkārtot 2.klasē mācītos vārdus par tēmu "Weather words I" un "Weather words II".
Svarīgi!
shutterstock_1779440333 (1).jpg
Atkārto vārdiņus no tēmas "Weather words I" un "Weather words II".
Learn the new words. Read, listen and repeat.
Mācies jaunos vārdiņus! Lasi, klausies un atkārto!
calm – [kɑːm] – mierīgs
 
clear – [klɪər] – skaidrs
 
cold – [kəʊld] – auksts
 
cool – [kuːl] – vēss
 
dry – [draɪ] – sauss
 
hot – [hɒt] – karsts
 
humid – [ˈhjuː.mɪd] – mitrs
 
warm – [wɔːm] – silts
 
wet – [wet] – slapjš
 
lightening – [ˈlaɪt.nɪŋ] – zibens
 
thunder – [ˈθʌn.dər] – pērkons