Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Skaņa un burts – Sound and letter Atkārto 1.klasē mācīto alfabētu. Iepazīstas ar ko atšķiras burts no skaņas.
2. Rakstītie burti – Written letters Salīdzina latviešu un angļu burtu rakstību. Meklē kopīgo un atšķirīgo.
3. Skaņas. Patskaņi un divskaņi – Sounds. Vowels Iepazīstas ar patskaņu izrunu angļu valodā, salīdzina ar patskaņiem un divskaņiem latviešu valodā.
4. Skaņas. Līdzskaņi I – Sounds. Consonants I Iepazīstas ar līdzskaņu izrunu angļu valodā, salīdzina ar balsīgo un nebalsīgo līdzskaņu izrunu latviešu valodā.
5. Skaņas. Līdzskaņi II – Sounds. Consonants II Iepazīstas ar līdzskaņu izrunu angļu valodā, salīdzina ar balsīgo un nebalsīgo līdzskaņu izrunu latviešu valodā.
6. Noderīgo lietu stūrītis Interneta lapas, kurās papildus var mācīties un nostiprināt apgūto vārdu krājumu un gramatiku.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaņa vai burts – Sound or letter 1. izziņas līmenis zema 2p. Iepazīstas ar burtu vai skaņu un izvēlas, kas tas ir. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: lasa un savieno tekstuālu un vizuālu informāciju.
2. Izlaistais burts – Omitted letter 1. izziņas līmenis zema 6p. Iepazīstas ar burtu un izvēlas starp kuriem citiem diviem burtiem tas atrodas. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: zina un atpazīst alfabētu.
3. Savienošana. Burti – Matching. Letters 1. izziņas līmenis zema 2p. Savieno rakstītoburtu ar drukāto burtu. Meklē un salīdzina grafiskus apzīmējumus digitālā tekstā, piemēram, krāsa, burtu lielums. (VS.3.2.1.3.) Atpazīst rakstīto vārdu.
4. Klausīšanās. Burtu izruna – Listening. Letters' pronunciation 1. izziņas līmenis vidēja 4p. Noklausās burta izrunu un atzīmē dzirdēto burtu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: klausās un savieno tekstuālu un vizuālu informāciju.
5. Burti alfabētā – The letters in the Alphabet 1. izziņas līmenis vidēja 4p. Nosaka alfabēta burtus pēc kārtas. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: skaita alfabētu.
6. Attēli alfabētiskajā secībā – Pictures in the Alphabetical Order 2. izziņas līmenis vidēja 8p. Sakārto attēlus alfabētiskajā secībā. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: sagrupē uzdevumā dotos attēlus alfabētiskā secībā.
7. Burtu izrunas un burti - Letters and their Pronunciation 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Savieno burtu izrunas ar burtiem. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: klausās un savieno tekstuālu un vizuālu informāciju.
8. Skaņa – Sound 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Aplūko attēlu un atzīmē vārda pirmo skaņu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: savieno tekstuālu un vizuālu informāciju.
9. Klausīšanās. Skaņa vai burts – Listening. Sound or letter 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Noklausās burtu vai skaņu un izvēlas, kas tas ir. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: klausās un savieno tekstuālu un vizuālu informāciju.
10. Vārdi alfabēta secībā – Words in the alphabetical order 3. izziņas līmenis vidēja 3p. Izlasa vārdu rindas un atpazīst rindu, kurā vārdi ir sakārtoti alfabēta secībā. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā, zina alfabētu.
11. Vārdu izruna – Word pronunciation 2. izziņas līmenis augsta 4p. Izlasa vārda izrunu un atpazīst rakstīto vārdu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
12. Vārda sastāvs. Patskaņi un līdzskaņi – Composition of the word. Vowels and consonants 3. izziņas līmenis augsta 6p. Iepazīstas ar vārda shematisko attēlu un izvēlas vārdu, kurš atbilsts dotajai shēmai. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
13. Vārda izruna pa burtiem – Spelling 3. izziņas līmenis augsta 6p. Noklausās vārdu, kas nosaukts pa burtiem, un izvēlās pareizo vārdu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā, zina burtu izrunu.
14. Klausīšanās. Burti rindās – Listening. Letters in the lines 3. izziņas līmenis augsta 6p. Noklausās un sakārto burtus secībā. Klausās vienkāršus, īsus tekstus (piemēram, jautājumus, stāstījumus, dialogus) un veido/atzīmē ilustrācijas. (VS.3.2.1.2.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: klausās un secīgi sakārto uzdevumā dotos attēlus atbilstoši dzirdētajam.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1.klases atkārtojums Trūkstošie burti alfabētā – Omitted letters in the alphabet Citi zema 4p. Ievelk burtu rindā trūkstošo burtu. Salīdzina skaņas un burtus dzimtajā un apgūstamajā valodā. (VS.3.3.1.3.) Izrunā tās skaņas, kas ir atšķirīgas apgūstamajā valodā. (VS.3.3.1.3.)
2. Burti alfabētiskā secībā - Letters in the alphabetical order Citi vidēja 6p. Sakārto burtus alfabētiskā secībā. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: sagrupē burtus.
3. Līdzīgi izrunātie burti - Letters with similar pronunciation Citi augsta 4p. Atrast rindā lieko burtu pēc izrunas. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: salīdzinina burtus pēc to izrunas, izškir kopīgo un atšķirīgo, saskata sakarības; zina burtu izrunu.
4. Vārda izruna pa burtiem – Spelling Citi augsta 7p. Noklausās vārdu, kas nosukts pa burtiem, un savelk burtus. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā, zina burtu izrunu.
5. Vārda sastāvs. Patskaņi un līdzskaņi – Composition of the word. Vowels and consonants Citi augsta 12p. Iepazīstas ar vārda shematisko attēlu un izvēlas vārdu, kurš atbilsts dotajai shēmai. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Burti un skaņas I 00:20:00 zema 24p. Zina alfabētu, burtu izrunas; atškir skaņu no burta, atpazīst skaņu rakstību.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Burti un skaņas II 00:20:00 vidēja 25p. Zina alfabētu, burtu izrunas; atškir skaņu no burta, atpazīst skaņu rakstību.
2. Burti un skaņas III 00:30:00 augsta 53p. Zina alfabētu, burtu izrunas; atškir skaņu no burta, atpazīst skaņu rakstību.