3. jūnijs - ANGĻU VALODA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
Tāpat kā latviešu valodā, arī angļu valodā izšķir lielos un mazos burtus, drukātos un rakstītos burtus.
Izpēti angļu burtu rakstību!
 
Handwriting english alpahabet.svg
Svarīgi!
Pārsvarā angļu burtus raksta tāpat kā latviešu burtus.
Latviešu burtu rakstība
 
Alfabetsarsvitram.svg
 
Var atšķirties dažu lielo burtu rakstība:
A
latviešu
A.svg
angļu
A.svg
F
latviešu
F.svg
angļu – Ieskaties vērīgi!
F.png
G
latviešu
G.svg
angļu
G.svg
H
latviešu
H.svg
angļu
H.png
I
latviešu
I.svg
angļu
I.svg
J
latviešu
J.svg
angļu
J.png
M
latviešu
M.svg
angļu
M.svg
N
latviešu
N.svg
angļu
N.svg
S
latviešu
S.svg
angļu
S.svg
T
latviešu
T.svg
angļu
T.png
Z
latviešu
Z.svg
angļu
Z.png
Var atšķirties arī mazo burtu rakstība:
k
latviešu
k.svg
angļu
k (1).svg