Atkārto alfabētu un visus alfabēta vārdiņus!
 
Lai pārbaudītu sevi, vari izpildīt uzdevumu!
 
Tāpat kā latviešu valodā arī angļu valodā izšķir burtus un skaņas.
  • Skaņu mēs dzirdam un izrunājam.
  • Ar burtiem mēs pierakstam dzirdētās skaņas.
Izskaiti cik burtu ir angļu valodā?
Angļu valodā ir 26 burtu un 44 skaņu.
Svarīgi!
Lai apzīmētu skaņu angļu valodā, izmanto figūriekavas [ ] vai / /.
Piemērs:
burts B, b un skaņa /b/
Atceries!
  • Vienu skaņu var pierakstīt ar dažādiem burtiem.
Piemērs:
skaņa /k/
burts C vārdā cat /kæt/
 
burts K vārdā kite /kaɪt/
  • Un vienu burtu var izrunāt ar dažādām skaņām.
Piemērs:
burts A
skaņa /æ/ (kā platā e skaņa latviešu valodā vārdā sens) vārdā cat /kæt/;
 
skaņa /ɔː/ (kā gari izrunāta skaņa o latviešu valodā vārdā okeāns) vārdā ball /bɔːl/.