Skaņas
Skaņa ir valodas vissīkākā vienība.
Skaņu izrunā un dzird.
 
Latviešu valodā ir trīs veidu skaņas.
 
Patskaņi Divskaņi Līdzskaņi
a, ā, e, ē, i, ī, u, ū, o
 
ai, au, ie, ei, eu, ui, iu, o, oi, ou b, c, č, d, f, g, ģ, h, j, k, ķ, l, ļ, m, n, ņ, p, r, s, š, t, v, z, ž, dz, dž
 
Patskaņi ir skaņas, ko izrunā, gaisam brīvi plūstot cauri mutes dobumam. Ir garie un īsie patskaņi.
Patskaņus viegli atcerēties, izmantojot savas rokas pirkstus.
 
Patskaņi.png
Patskaņu garums var mainīt vārda nozīmi, tāpēc ļoti uzmanīgi jālieto garumzīmes.
 
Divskaņi ir divu nevienādu īsu patskaņu savienojums vienā zilbē.
 
Līdzskaņi ir skaņas, kuras izrunājot gaisa plūsma mutes dobumā sastop kādus šķēršļus.
 
Burts ir rakstu zīme, simbols.
Ar burtu pieraksta dzirdēto skaņu.
Burtus redz un lasa.
Šķir lielos un mazos burtus, drukātos un rakstītos burtus.
 
Алфавит_LvAsset 2.png
 
1.png
 
Katram latviešu valodas burtam alfabētā ir savs nosaukums.
 
A, Ā, B (bē), C (cē), Č (čē), D (dē), E, Ē, F (ef), G (gā), Ģ (ģē),
 H (hā), I, Ī, J (jē), K (kā), Ķ (ķē), L (el), Ļ (eļ), M (em), N (en),
Ņ (eņ), O, P (pē), R (er), S (es), Š (eš), T (tē), U, Ū, V (vē),
Z (zē), Ž (žē).