Iepazīsties ar dažām skaņām angļu valodā!
Svarīgi!
Pievērs uzmanību kā tās izrunā, kā tās parāda un kā tās saistās ar latviešu skaņām!
Līdzskaņi
[p] — izrunā kā nebalsīgo līdzskani p latviešu valodā vārdā panda
 
vārds panda — [ˈpæn.də] — panda
 
[b] — izrunā kā balsīgo līdzskani b latviešu valodā vārdā bumba
 
vārds ball — [bɔːl] — bumba
 
[t] — izrunā kā nebalsīgo līdzskani t latviešu valodā vārdā tīģeris
 
vārds tiger — [ˈtaɪ.ɡər] — tīģeris
 
[d] — izrunā kā balsīgo līdzskani d latviešu valodā vārdā diena
 
vārds duck — [dʌk] — pīle
 
[dʒ] — izrunā kā balsīgo divskani latviešu valodā vārdā Džīna
 
vārds jelly — [ˈdʒel.i] — želeja
 
[k] — izrunā kā nebalsīgo līdzskani k latviešu valodā vārdā kaķis
 
vārds cat — [kæt] — kaķis
 
[ɡ] — izrunā kā balsīgo līdzskani g latviešu valodā vārdā govs
 
vārds goat — [ɡəʊt] — kaza
 
[f] — izrunā kā nebalsīgo līdzskani f latviešu valodā vārdā foto
 
vārds fox — [fɒks] — lapsa
 
[v] — izrunā kā balsīgo līdzskani v latviešu valodā vārdā vāze
 
vārds violin — [ˌvaɪəˈlɪn] — vijole