Iepazīsties ar dažām skaņām angļu valodā!
Svarīgi!
Pievērs uzmanību kā tās izrunā, kā tās parāda un kā tās saistās ar latviešu skaņām!
Līdzskaņi
[s] — izrunā kā nebalsīgo līdzskani s latviešu valodā vārdā saule
 
vārds snake — [sneɪk] — čūska
 
[z] — izrunā kā nebalsīgo līdzskani z latviešu valodā vārdā zēns
 
vārds zebra — [ˈzeb.rə] — zebra
 
[m] — izrunā kā balsīgo līdzskani m latviešu valodā vārdā māte
 
vārds monkey — [ˈmʌŋ.ki] — pērtiķis
 
[n] — izrunā kā balsīgo līdzskani n latviešu valodā vārdā nazis
 
vārds nose — [nəʊz] — deguns
 
[h] — izrunā kā nebalsīgo līdzskani h latviešu valodā vārdā halva
 
vārds horse — [hɔːs] — zirgs
 
[l] — izrunā kā balsīgo līdzskani l latviešu valodā vārdā lauva
 
vārds lion — [ˈlaɪ.ən] — lauva
 
[r] — izrunā kā balsīgo līdzskani r latviešu valodā vārdā rācenis
 
vārds rabbit — [ˈræb.ɪt] — trusis
 
[w] — latviešu valodā šī skaņa nav; to izrunā saliekot lūpas it kā teiktu skaņu u, bet saka burtu v
 
vārds whale — [weɪl] — valis
 
[j] — izrunā kā balsīgo līdzskani j latviešu valodā vārdā jūra
 
vārds yo-yo — [ˈjəʊ.jəʊ] — jo-jo