Teorija

Uzdevumi

1. Savienošana.Vārdi. Darbības – Matching. Actions

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Pārrakstīšana. Dzīvnieki – Copying. Pets and Animals

Grūtības pakāpe: zema

4
3. Atpazīsti dzīvniekus – Recognize Animals

Grūtības pakāpe: zema

4
4. Ko viņi prot – What can they do

Grūtības pakāpe: zema

3
5. Es, tu, viņš, viņa, tas, tā – I, you, he, she, it

Grūtības pakāpe: zema

3
6. Lasīšana, tulkošana, ievilkšana. Dzīvnieki – Matching the Words with its translation. Animals

Grūtības pakāpe: zema

4
7. Lasīšana, savienošana. Darbības – Matching, Translation. Actions

Grūtības pakāpe: zema

4
8. Klausīšanās, vārda ievilkšana. Dzīvnieki – Listening, Dragging the Word. Animals

Grūtības pakāpe: zema

4
9. Klausīšanās, ievilkšana, attēls. Darbības – Listening. Actions

Grūtības pakāpe: zema

3
10. Noraksts zem attēla. Dzīvnieki – Word under the picture. Animals

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. Jaukti burti. Darbības – Mixing Letters.Actions

Grūtības pakāpe: vidēja

6
12. Atpazīsti klausoties. Dzīvnieki – Translating and Listening. Animals

Grūtības pakāpe: vidēja

4
13. Paslēptie vārdi. Darbības – Hiding Words. Actions

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Savienošana. Vietniekvārdi. – Matching. Pronouns

Grūtības pakāpe: zema

1,5
15. Izlaisti burti. Dzīvnieki – Missing Letters. Animals

Grūtības pakāpe: augsta

8
16. Burtu savienojumi. Dzīvnieki – Mixing Letters. Animals

Grūtības pakāpe: augsta

7
17. Klausīšanās un rakstīšana. Darbības – Listening and writing. Actions

Grūtības pakāpe: augsta

6
18. Klausīšanās un tulkošana. Darbības – Listening. Actions

Grūtības pakāpe: augsta

3
19. Klausīšanās. Vārdu rinda. Darbības – Listening. List of actions

Grūtības pakāpe: augsta

5,5
20. Dziesma. Savienošana. Dzīvnieki – Matching. Song about Animals

Grūtības pakāpe: augsta

4
21. Prot un neprot, dzīvnieki – Animals can and can't

Grūtības pakāpe: augsta

4
22. Prot un neprot. Dzīvnieki. Ievilkšana – Animals can and can't. Dragging

Grūtības pakāpe: augsta

4
23. Klausīšanās. Prot un neprot. – Listening. Animals can and can't.

Grūtības pakāpe: augsta

4

Testi

1. Dzīvnieki

Grūtības pakāpe: zema

28
2. Darbības

Grūtības pakāpe: vidēja

21
3. Dzīvnieki un prasmes I

Grūtības pakāpe: augsta

36,5

Materiāli skolotājiem