Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

28p.
1. Pārrakstīšana. Dzīvnieki – Copying. Pets and Animals 4p.
2. Atpazīsti dzīvniekus – Recognize Animals 4p.
3. Lasīšana, tulkošana, ievilkšana. Dzīvnieki – Matching the Words with its translation. Animals 4p.
4. Klausīšanās, vārda ievilkšana. Dzīvnieki – Listening, Dragging the Word. Animals 4p.
5. Noraksts zem attēla. Dzīvnieki – Word under the picture. Animals 4p.
6. Jaukti burti. Dzīvnieki – Mixing Letters. Animals 8p.