Grūtības pakāpe:
00:20:00
1. Pārrakstīšana. Mīluļi un citi dzīvnieki – Copying. Pets and animals 4 p.
2. Dzīvnieku atpazīšana – Recognizing the animals 4 p.
3. Lasīšana, tulkošana, ievilkšana. Dzīvnieki – Reading, translating, dragging. Animals 4 p.
4. Klausīšanās, vārda ievilkšana. Dzīvnieki – Listening, dragging the word. Animals 4 p.
5. Vārds zem attēla. Dzīvnieki – Word under the picture. Animals 4 p.
6. Jaukti burti. Dzīvnieki – Mixing Letters. Animals 8 p.