Grūtības pakāpe:
00:20:00
1. Savienošana. Vārdi. Darbības – Matching. Words. Actions 2 p.
2. Ko viņi prot darīt – What can they do 3 p.
3. Lasīšana, savienošana. Darbības – Reading, matching. Actions 4 p.
4. Klausīšanās, ievilkšana, attēls. Darbības – Listening, dragging, picture. Actions 3 p.
5. Jaukti burti. Darbības – Mixed letters. Actions 6 p.
6. Klausīšanās, vārda ievilkšana. Darbības – Listening, Dragging the Word. Actions 3 p.