Grūtības pakāpe:
00:20:00
1. Es, tu, viņš, viņa, tas, tā – I, you, he, she, it 3 p.
2. Paslēptie vārdi. Darbības – Hidden words. Actions 3 p.
3. Izlaisti burti. Dzīvnieki – Omitted letters. Animals 8 p.
4. Burtu savienojumi. Dzīvnieki – Letter combination. Animals 7 p.
5. Klausīšanās un rakstīšana. Darbības – Listening and writing. Actions 6 p.
6. Klausīšanās. Vārdu rinda. Darbības – Listening. The list of actions 5,5 p.
7. Klausīšanās un tulkošana. Dzīvnieki – Listening. Animals 4 p.