Teorija

Uzdevumi

1. Savienošana. Vārdi. Manas rotaļlietas – Matching. Words. My toys

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Pārrakstīšana. Rotaļlietas – Copying. Toys

Grūtības pakāpe: zema

4
3. Rotaļlietu atpazīšana – Recognizing toys

Grūtības pakāpe: zema

3
4. Lasīšana, tulkošana, ievilkšana. Rotaļlietas – Reading, translating, dragging. Toys

Grūtības pakāpe: zema

4
5. Lasīšana, savienošana. Manas rotaļlietas – Reading, matching. My Toys

Grūtības pakāpe: zema

4
6. Klausīšanās, vārda ievilkšana. Rotaļlietas – Listening, Dragging the word. Toys

Grūtības pakāpe: zema

3
7. Klausīšanās, ievilkšana, attēls. Rotaļlietas – Listening, dragging, picture. Toys

Grūtības pakāpe: zema

3
8. Vārds zem attēla. Manas rotaļlietas – Word under the picture. My Toys

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Jaukti burti. Manas rotaļlietas – Mixed letters. My Toys

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Atpazīsti klausoties. Rotaļlietas – Recognition by listening. Toys

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Paslēptie vārdi. Manas rotaļlietas – Hidden words. My Toys

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Krāsainas rotaļlietas istabā – Coloured Toys in the room

Grūtības pakāpe: vidēja

4
13. Izlaisti burti. Manas rotaļlietas – Omitted letters. My Toys

Grūtības pakāpe: augsta

6
14. Burtu savienojumi. Manas rotaļlietas – Letter combinations. My Toys

Grūtības pakāpe: augsta

7
15. Klausīšanās un rakstīšana. Manas rotaļlietas – Listening and writing. My Toys

Grūtības pakāpe: augsta

6
16. Klausīšanās un tulkošana. Manas rotaļlietas – Listening and translating. My Toys

Grūtības pakāpe: augsta

3
17. Klausīšanās. Vārdu rinda. Rotaļlietas – Listening. The line of the words. Toys

Grūtības pakāpe: augsta

6
18. Lasīšana. Rotaļistaba – Reading. Playroom

Grūtības pakāpe: augsta

2
19. Krāsas un rotaļlietas. – Colours and toys

Grūtības pakāpe: augsta

4
20. Lasīšana. Rotaļlietas un krāsas – Reading. Colours and toys

Grūtības pakāpe: augsta

2

Testi

1. Manas rotaļlietas I – My Toys I

Grūtības pakāpe: zema

20
2. Manas rotaļlietas II – My Toys II

Grūtības pakāpe: vidēja

19
3. Manas rotaļlietas IV – My Toys IV

Grūtības pakāpe: augsta

21

Materiāli skolotājiem