Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

19p.
1. Klausīšanās, vārda ievilkšana. Rotaļlietas – Listening, Dragging the Word. Toys 3p.
2. Klausīšanās, ievilkšana, attēls. Rotaļlietas – Listening. Toys 3p.
3. Noraksts zem attēla. Manas rotaļlietas – Word under the picture. My Toys 3p.
4. Jaukti burti. Manas rotaļlietas – Mixing Letters. My Toys 3p.
5. Atpazīsti klausoties. Rotaļlietas – Translating and Listening. Toys 3p.
6. Klausīšanās (ar attēliem). Manas rotaļlietas – Listening. My Toys with Pictures 4p.