Grūtības pakāpe:
00:20:00
1. Savienošana. Vārdi. Manas rotaļlietas – Matching. Words. My toys 2p.
2. Pārrakstīšana. Rotaļlietas – Copying. Toys 4p.
3. Rotaļlietu atpazīšana – Recognizing toys 3p.
4. Lasīšana, tulkošana, ievilkšana. Rotaļlietas – Reading, translating, dragging. Toys 4p.
5. Lasīšana, savienošana. Manas rotaļlietas – Reading, matching. My Toys 4p.
6. Klausīšanās un vārds. Rotaļlietas – Listening and word. Toys 3p.