Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

20p.
1. Savienošana.Vārdi. Manas rotaļlietas – Matching. My Toys 2p.
2. Pārrakstīšana. Rotaļlietas – Copying. Toys 4p.
3. Atpazīsti rotaļlietas – Recognize Toys 3p.
4. Lasīšana, tulkošana, ievilkšana. Rotaļlietas – Matching the Words with its translation. Toys 4p.
5. Lasīšana, savienošana. Manas rotaļlietas – Matching, Translation. My Toys 4p.
6. Klausīšanās un vārds. Rotaļlietas – Listening and word. Toys 3p.