Teorija

Uzdevumi

1. Savienošana. Mana māja – Matching. My House

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Pārrakstīšana. Māja – Copying. House

Grūtības pakāpe: zema

4
3. Mēbeļu un istabu atpazīšana – Recognizing furniture and rooms

Grūtības pakāpe: zema

4
4. Tulkošana, ievilkšana. Mēbeles, istabas – Translating, dragging. Furniture, rooms

Grūtības pakāpe: zema

4
5. Lasīšana, savienošana. Mana māja – Reading, matching. My House

Grūtības pakāpe: zema

4
6. Klausīšanās, vārda ievilkšana. Māja – Listening, dragging the word. House

Grūtības pakāpe: zema

4
7. Klausīšanās, ievilkšana, attēls. Māja – Listening, dragging, picture. House

Grūtības pakāpe: zema

3
8. Vārds zem attēla. Mana māja – Word under the picture. My House

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Jaukti burti. Mana māja – Mixed letters. My House

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Klausīšanāš, tulkošana. Mēbeles un istabas – Listening, translating. Furniture and rooms

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Paslēptie vārdi. Mana māja – Hidden words. My House

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Izlaisti burti. Mana māja – Omitted letters. My House

Grūtības pakāpe: augsta

6
13. Burtu savienojumi. Mana māja – Compounding of the letters. My House

Grūtības pakāpe: augsta

7
14. Klausīšanās un rakstīšana. Mana māja – Listening and writing. My House

Grūtības pakāpe: augsta

6
15. Klausīšanās un tulkošana. Mana māja – Listening and translating. My House

Grūtības pakāpe: augsta

3
16. Klausīšanās. Vārdu rinda. Mana māja – Listening. The line of words. My House

Grūtības pakāpe: augsta

7,5

Testi

1. Mana māja I

Grūtības pakāpe: zema

22
2. Mana māja II

Grūtības pakāpe: vidēja

20
3. Mana māja III

Grūtības pakāpe: augsta

36,5

Materiāli skolotājiem