Teorija

Uzdevumi

1. Latviešu un angļu alfabēts – Latvian and English Alphabet

Grūtības pakāpe: zema

3
2. Burtu secība alfabētā – Alphabetical order of the letters

Grūtības pakāpe: zema

4
3. Trūkstošie burti alfabētā – Omitted letters in the alphabet

Grūtības pakāpe: zema

4
4. Burti alfabētiskā secībā – Letters in the alphabetical order

Grūtības pakāpe: zema

5
5. Savienošana. Alfabēta vārdi I – Matching. Alphabetical words I

Grūtības pakāpe: zema

2
6. Savienošana. Alfabēta vārdi II – Matching. Alphabetical words II

Grūtības pakāpe: zema

2
7. Alfabēta vārdu atpazīšana – Recognizing words from the alphabet

Grūtības pakāpe: zema

3
8. Alfabēta vārdi I – Words from the alphabet I

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Attēlu savienošana ar burtiem – Matching the pictures with letters

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Izvēle. Attēls un burti – Choice. Pictures and Letters

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. Alfabēta vārdi II – Words from the alphabet II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Lasīšana, savienošana. Alfabēta vārdi – Reading, matching. Words from the alphabet

Grūtības pakāpe: vidēja

4
13. Klausīšanās, ievilkšana. Alfabēta vārdi – Listening, dragging. Words from the alphabet

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Klausīšanās. Burts – Listening. Letter

Grūtības pakāpe: vidēja

4
15. Klausīšanās, ievilkšana. Alfabēta vārdi – Listening, dragging. Words from the alphabet

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Vārds zem attēla. Alfabēta vārdi – Word under the picture. Words from the alphabet

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Jaukti burti. Alfabēta vārdi – Mixed letters. Words from the alphabet

Grūtības pakāpe: vidēja

3
18. Klausīšanās, tulkošana. Alfabēta vārdi – Listening, translating. Words from the alphabet

Grūtības pakāpe: vidēja

3
19. Tulkošana, klausīšanās. Alfabēts, burti – Translating, listening. Alphabet, letters

Grūtības pakāpe: vidēja

4
20. Paslēptie vārdi. Alfabēta vārdi – Hidden words. Words from the alphabet

Grūtības pakāpe: vidēja

3
21. Izlaisti burti. Alfabēta vārdi – Omitted letters. Words from the alphabet

Grūtības pakāpe: augsta

6
22. Klausīšanās un rakstīšana. Alfabēta vārdi – Listening and writing. Words from the alphabet

Grūtības pakāpe: augsta

6
23. Klausīšanās un tulkošana. Alfabēta vārdi – Listening and translating. Words from the alphabet

Grūtības pakāpe: augsta

3
24. Klausīšanās un izvēle. Burti – Listening and choice. Letters

Grūtības pakāpe: augsta

4
25. Vārdi alfabēta secībā – Words in the alphabetical order

Grūtības pakāpe: augsta

2,5
26. Klausīšanās. Vārdu rinda. Alfabēta vārdi – Listening. Words in the line. Words from the alphabet

Grūtības pakāpe: augsta

6,5
27. Klausīšanās. Burtu rinda – Listening. The line of the letters

Grūtības pakāpe: augsta

6

Testi

1. Alfabēts. Burti

Grūtības pakāpe: vidēja

18,5
2. Alfabēta vārdi I

Grūtības pakāpe: zema

17
3. Alfabēta vārdi II

Grūtības pakāpe: zema

18
4. Alfabēts. Vārdi III

Grūtības pakāpe: vidēja

22

Materiāli skolotājiem