Teorija

Uzdevumi

1. Latviešu un angļu alfabēts – Latvian an English Alphabet

Grūtības pakāpe: zema

3
2. Burtu secība alfabētā – Alphabetical order of the letters

Grūtības pakāpe: zema

4
3. Trūkstošie burti alfabētā – Missing letters in the Alphabet

Grūtības pakāpe: zema

4
4. Burtu secība alfabētā – Letters in the Alphabetical Order, Drag & Drop

Grūtības pakāpe: zema

5
5. Savienošana. Alfabēta vārdi I – Matching. Alphabetical Words I

Grūtības pakāpe: zema

2
6. Savienošana.Alfabēta vārdi II – Matching. Alphabetical Words II

Grūtības pakāpe: zema

2
7. Atpazīsti alfabēta vārdus – Recognize. Alphabetical Words

Grūtības pakāpe: zema

3
8. Alfabēta vārdi I – Alphabetical words I

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Savieno attēlus ar burtiem – Matching the Pictures with Letters

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Izvēle. Attēls un burti – Pictures and Letters

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. Alfabēta vārdi II – Alphabetical words II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Lasīšana, savienošana. Alfabēta vārdi – Matching, Translation. Alphabetical words

Grūtības pakāpe: vidēja

4
13. Klausīšanās, vārda ievilkšana. Alfabēta vārdi – Listening, Dragging the Word.

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Klausīšanās. Burts – Listening, Dragging the Letters

Grūtības pakāpe: vidēja

4
15. Klausīšanās, ievilkšana, attēls. Alfabēta vārdi – Listening. Alphabetical Words

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Noraksts zem attēla. Alfabēta vārdi – Word under the picture. Alphabetical words

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Jaukti burti. Alfabēta vārdi – Mixing Letters. Alphabetical Words

Grūtības pakāpe: vidēja

3
18. Atpazīsti klausoties. Alfabēta vārdi – Translating and Listening. Alphabetical words

Grūtības pakāpe: vidēja

3
19. Atpazīsti klausoties. Alfabēts, burti – Translating and Listening. Alphabet, Letters

Grūtības pakāpe: vidēja

4
20. Paslēptie vārdi. Alfabēta vārdi – Hiding Words. Alphabetical words

Grūtības pakāpe: vidēja

3
21. Izlaisti burti. Alfabēta vārdi – Missing Letters. Alphabetical words

Grūtības pakāpe: augsta

6
22. Klausīšanās un rakstīšana. Alfabēta vārdi – Listening and writing. Alphabetical words

Grūtības pakāpe: augsta

6
23. Klausīšanās un tulkošana. Alfabēta vārdi – Listening. Alphabetical words

Grūtības pakāpe: augsta

3
24. Klausīšanās un izvēle. Burti – Listening. Letters

Grūtības pakāpe: augsta

4
25. Vārdi alfabēta secībā – Words in the Alphabetical Order

Grūtības pakāpe: augsta

2,5
26. Klausīšanās. Vārdu rinda. Alfabēta vārdi – Listening. Alphabetical words

Grūtības pakāpe: augsta

6,5
27. Klausīšanās. Burtu rinda – Listening. Letters

Grūtības pakāpe: augsta

6

Testi

1. Alfabēts. Burti

Grūtības pakāpe: vidēja

18,5
2. Alfabēta vārdi I

Grūtības pakāpe: zema

17
3. Alfabēta vārdi II

Grūtības pakāpe: zema

18
4. Alfabēts. Vārdi III

Grūtības pakāpe: vidēja

22

Materiāli skolotājiem