Salīdzini latviešu un angļu alfabētu!
 
Latviešu alfabēts
 
Latviešu alfabētā ir 33 burti.
 
Алфавит_LvAsset 2.png
 
Angļu alfabēts
 
Angļu alfabētā ir 26 burti.
 
English Alphabet Final Version.svg
Alfabētos ir burti, kurus var atrast tikai latviešu alfabētā, tikai angļu alfabētā vai abos alfabētos.
  • Burti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V un Z ir atrodami abos alfabētos.
  • Burti Ā, Č, Ē, Ģ, Ī, Ķ, Ļ, Ņ, Š, Ū un Ž ir tikai latviešu alfabētā.
  • Burti Q, W, X un Y ir tikai angļu alfabētā.
Patskaņi un līdzskaņi
Tāpat kā latviešu valodā arī angļu valodā burtus iedala patskaņos un līdzskaņos, bet angļu valodā nav divskaņu.
  • Latviešu valodas patskaņi ir A, Ā, E, Ē, I, Ī, O, U, Ū, bet angļu valodā – A, E, I, O, U.
  • Latviešu valodas līdzskaņi ir B, C, Č, D, F, G, Ģ, H, J, K, Ķ, L, Ļ, M, N, Ņ, P, R, S, Š, T, V, Z, Ž, bet angļu valodā – B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z.