Teorija

Uzdevumi

1. Savienošana. Es skolā – Matching. I'm at school

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Pārrakstīšana. Krāsas – Copying. Colours

Grūtības pakāpe: zema

4
3. Skolas lietu atpazīšana – Recognizing school items

Grūtības pakāpe: zema

4
4. Lasīšana, tulkošana, ievilkšana. Frāzes – Reading, dragging, translating. Phrases

Grūtības pakāpe: zema

4
5. Lasīšana, savienošana. Krāsas – Reading, matching. Colours

Grūtības pakāpe: zema

4
6. Klausīšanās. Sasveicināšanās, frāzes – Listening. Greeting, Phrases

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Klausīšanās ar attēliem. Skolas lietas – Listening. School items with pictures

Grūtības pakāpe: vidēja

4
8. Klausīšanās, ievilkšana. Krāsas – Listening, dragging. Colours

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Vārds zem attēla. Skolas lietas – Word under the picture. School items

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Klausīšanās, ievilkšana. Sasveicināšanās, frāzes – Listening, dragging. Greetings, phrases

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. Jaukti burti. Krāsas – Mixed letters. Colours

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Jaukti vārdi. Sveicieni un frāzes – Mixed words. Greetings and phrases

Grūtības pakāpe: augsta

7
13. Paslēptie vārdi. Skolas lietas – Hidden words. School items

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Sākums un beigas. Iepazīšanās, frāzes – The beggining and end. Greetings, phrases

Grūtības pakāpe: vidēja

4
15. Izlaisti burti. Krāsas – Omitted letters. Colours

Grūtības pakāpe: vidēja

6
16. Klausīšanās un rakstīšana. Skolas lietas – Listening and writing. School items

Grūtības pakāpe: vidēja

6
17. Klausīšanās un tulkošana. Krāsas – Listening and translating. Colours

Grūtības pakāpe: vidēja

3
18. Ievilkšana, vārda sākums un beigas. Skolas lietas – Dragging, the beginning and end. School items

Grūtības pakāpe: vidēja

4
19. Klausīšanās. Vārdu rinda. Krāsas – Listening. The line of the words. Colours

Grūtības pakāpe: augsta

4
20. Skolas piederumi un skaitļi – School items and numbers

Grūtības pakāpe: vidēja

4
21. Ievilkšana. Jautājumi un atbildes – Dragging. Questions and answers

Grūtības pakāpe: augsta

4

Testi

1. Manas skolas lietas

Grūtības pakāpe: vidēja

24
2. Krāsas

Grūtības pakāpe: vidēja

23
3. Sasveicināšanās un iepazīšanās

Grūtības pakāpe: vidēja

27
4. Es skolā un lietas ap mani

Grūtības pakāpe: vidēja

28

Materiāli skolotājiem