Teorija

Uzdevumi

1. Savienošana. Es skolā – Matching. I'm at School

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Pārrakstīšana. Krāsas – Copying. Colours

Grūtības pakāpe: zema

4
3. Atpazīsti skolas lietu – Recognize School Thing

Grūtības pakāpe: zema

4
4. Lasīšana, tulkošana, ievilkšana. Frāzes – Matching the Phrase with its translation

Grūtības pakāpe: zema

4
5. Lasīšana, savienošana. Krāsas – Matching, Translation. Colours

Grūtības pakāpe: zema

4
6. Klausīšanās. Sasveicināšanās, frāzes – Listening. Greeting, Phrases

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Klausīšanās (ar attēliem). Skolas lietas – Listening. School Things with Pictures

Grūtības pakāpe: vidēja

4
8. Klausīšanās, ievilkšana. Krāsas – Listening. Colours

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Noraksts zem attēla. Skolas lietas – Word under the picture. School Things

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Klausīšanās, ievilkšana. Sasveicināšanās, frāzes – Listening, Dragging. Greetings, Phrases

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. Jaukti burti. Krāsas – Mixing Letters. Colours

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Jaukti vārdi. Sveicieni un frāzes – Mixing Words. Phrases

Grūtības pakāpe: augsta

7
13. Paslēptie vārdi. Skolas lietas – Hiding Words. School Things

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Ievilkšana, sākums un beigas. Iepazīšanās un frāzes – Dragging and Matching the Phrases

Grūtības pakāpe: vidēja

4
15. Izlaisti burti. Krāsas – Missing Letters. Colours

Grūtības pakāpe: vidēja

6
16. Klausīšanās un rakstīšana. Skolas lietas – Listening and writing. School Things

Grūtības pakāpe: vidēja

6
17. Klausīšanās un tulkošana. Krāsas – Listening. Colours

Grūtības pakāpe: vidēja

3
18. Lasīšana, savienošana, vārda sākums un beigas. Skolas lietas – Dragging. School Things

Grūtības pakāpe: vidēja

4
19. Klausīšanās. Vārdu rinda. Krāsas – Listening. Colours

Grūtības pakāpe: augsta

4
20. Skolas piederumi un skaitļi – School things and numbers

Grūtības pakāpe: vidēja

4
21. Ievilkšana. Jautājumi un atbildes – Dragging. Questions and Answers

Grūtības pakāpe: augsta

4

Testi

1. Manas skolas lietas

Grūtības pakāpe: vidēja

24
2. Krāsas

Grūtības pakāpe: vidēja

23
3. Sasveicināšanās un iepazīšanās

Grūtības pakāpe: vidēja

27
4. Es skolā un lietas ap mani

Grūtības pakāpe: vidēja

28

Materiāli skolotājiem