Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Es skolā. Mācību satura apguves norise Tēmas "Es skolā" mācību satura apguves norise aprakstīta atbilstoši lielajām idejām: saziņas nolūks kontekstā; teksts un tekstveide; valodas struktūra. Katrā sadaļā noradīts mērķis, sasniedzamie rezultāti un skolēnu darbības.
3. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Manas skolas lietas – My school items Lasa, klausās, mācās un atkārto jaunos vārdiņus, kas saistās ar skolas lietām: schoolbag, book, pen, pencil, crayon, rubber, ruler, pencil case.
2. Mana klase – My classroom Lasa, klausās, mācās un atkārto jaunos vārdiņus, kas saistās ar skolu: school, teacher, pupil, chair, desk.
3. Krāsas – Colours Lasa, klausās, mācās un atkārto jaunos vārdiņus: colours, white, black, red, green, blue, yellow, orange.
4. Sasveicināšanās un iepazīšanās – Greetings and meeting Lasa, klausās, mācās un atkārto izteicienus: Hi!, Hello!, Good morning/afternoon/evening/bye, How do you do?, See you (later), What's your name?, My name is ..., How old are you?, Im 10, I'm 10 years old.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Savienošana. Es skolā – Matching. I'm at school 1. izziņas līmenis zema 2 p. Savieno rakstīto vārdu ar drukāto vārdu. Meklē un salīdzina grafiskus apzīmējumus digitālā tekstā, piemēram, krāsa, burtu lielums. (VS.3.2.1.3.) Atpazīst rakstīto vārdu.
2. Pārrakstīšana. Krāsas – Copying. Colours 1. izziņas līmenis zema 4 p. Pārraksta doto vārdu. Meklē un salīdzina grafiskus apzīmējumus digitālā tekstā, piemēram, krāsa, burtu lielums. (VS.3.2.1.3.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: noraksta īsus vārdus no dotā parauga.
3. Skolas lietu atpazīšana – Recognizing school items 1. izziņas līmenis zema 4 p. Izlasa vārdu un ievelk pie attēla. Savieto attēlus ar vārdiem, nosauc un parāda zīmējumā redzamos objektus un personas. (VS.3.2.1.6.)
4. Lasīšana, tulkošana, ievilkšana. Frāzes – Reading, dragging, translating. Phrases 1. izziņas līmenis zema 4 p. Tabulā teikumam ievelk tā tulkojumu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
5. Lasīšana, savienošana. Krāsas – Reading, matching. Colours 1. izziņas līmenis zema 4 p. Savieno vārdu ar tā tulkojumu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
6. Klausīšanās. Sasveicināšanās, frāzes – Listening. Greeting, Phrases 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Noklausās vārdu un izvēlas tā rakstveida formu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
7. Klausīšanās ar attēliem. Skolas lietas – Listening. School items with pictures 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Noklausās vārdu un izvēlas attēlu. Klausās vienkāršus, īsus tekstus (piemēram, jautājumus, stāstījumus, dialogus) un veido/atzīmē ilustrācijas. (VS.3.2.1.2.)
8. Klausīšanās, ievilkšana. Krāsas – Listening, dragging. Colours 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Noklausās vārdu un ievelk attēlu. Klausās vienkāršus, īsus tekstus (piemēram, jautājumus, stāstījumus, dialogus) un veido/atzīmē ilustrācijas. (VS.3.2.1.2.)
9. Vārds zem attēla. Skolas lietas – Word under the picture. School items 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zem attēla ieraksta vienu no dotajiem vārdiem. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
10. Klausīšanās, ievilkšana. Sasveicināšanās, frāzes – Listening, dragging. Greetings, phrases 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Noklausās teikumu un izvēlas tā rakstveida formu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
11. Jaukti burti. Krāsas – Mixed letters. Colours 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. No dotajiem burtiem veido zināmu vārdu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
12. Jaukti vārdi. Sveicieni un frāzes – Mixed words. Greetings and phrases 2. izziņas līmenis augsta 7 p. No dotajiem vārdiem veido vienkāršu teikumu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
13. Paslēptie vārdi. Skolas lietas – Hidden words. School items 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Burtu rindā meklē zināmus vārdus. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
14. Sākums un beigas. Iepazīšanās, frāzes – The beggining and end. Greetings, phrases 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Savieno teikuma sākuma ar otru daļu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
15. Izlaisti burti. Krāsas – Omitted letters. Colours 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Vārdā ieraksta trūkstošos burtus. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
16. Klausīšanās un rakstīšana. Skolas lietas – Listening and writing. School items 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Noklausās vārdu un pārraksta dzirdēto vārdu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
17. Klausīšanās un tulkošana. Krāsas – Listening and translating. Colours 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Noklausās vārdu un izvēlas tā tulkojumu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
18. Ievilkšana, vārda sākums un beigas. Skolas lietas – Dragging, the beginning and end. School items 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Savieno vārda sākumu ar beigām. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
19. Klausīšanās. Vārdu rinda. Krāsas – Listening. The line of the words. Colours 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Noklausās vārdus, sakārto pareizā secībā. Klausās vienkāršus, īsus tekstus (piemēram, jautājumus, stāstījumus, dialogus) un veido/atzīmē ilustrācijas. (VS.3.2.1.2.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: klausās un secīgi sakārto uzdevumā dotos attēlus atbilstoši dzirdētajam.
20. Skolas piederumi un skaitļi – School items and numbers 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Savieno skolas piederumu ar skaitli atbilstoši attēlam.
21. Ievilkšana. Jautājumi un atbildes – Dragging. Questions and answers 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Izlasa jautājumu, sveicienu un pievelk atbildi. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izlaisti burti. Skolas lietas – Omitted letters. School items Citi vidēja 8 p. Vārdā ieraksta trūkstošos burtus. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
2. Paslēptie vārdi. Krāsas – Hidden words. Colours Citi vidēja 3 p. Burtu rindā meklē zināmus vārdus. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
3. Klausīšanās, ievilkšana. Uzruna un atbilde – Listening, dragging. Greeting and response Citi augsta 4 p. Noklausās uzrunu vai jautājumu un ievelk atbildi. Klausās vienkāršus, īsus tekstus (piemēram, jautājumus, stāstījumus, dialogus) un veido/atzīmē ilustrācijas. (VS.3.2.1.2.)
4. Vārdu savienojumi. Krāsas un skolas lietas – Words combination. Colours and school items Citi vidēja 4 p. Savieno krāsu ar skolas piederumu atbilstoši attēlam.
5. Rakstīšana. Atbildes uz jautājumiem par sevi – Writing. Answer the questions about myself Citi augsta 4 p. Noklausās jautājumu un atbild par sevi. Pasaka dažus izteikumus par sevi, savu ģimeni. (VS.3.2.1.7.)

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Manas skolas lietas 00:20:00 vidēja 24 p. Zina vārdus, kas raksturo skolas lietas: atpazīst to rakstību, saprot un atpazīst dzirdēto vārdu, zina pareizrakstību.
2. Krāsas 00:20:00 vidēja 23 p. Zina vienkāršākās krāsas – melns, balts, zils, zaļš, dzeltens, sarkans, oranžs: atpazīst to rakstību, saprot un atpazīst dzirdēto vārdu, zina pareizrakstību.
3. Sasveicināšanās un iepazīšanās 00:20:00 vidēja 27 p. Saprot sveicienu frāzes un jautājumus par sevi un prot atbildēt uz tiem: atpazīst frāžu un jautājumu rakstību, saprot un atpazīst dzirdēto frāzi, jautājumu, zina to rakstību.
4. Es skolā un lietas ap mani 00:20:00 vidēja 28 p. Saprot un zina vārdus, kas saistīti ar skolēna tuvāko pasauli skolā. Saprot sveicienus un vienkāršua jautājumus par sevi un prot nosaukt savu vārdu un vecumu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Es skolā un lietas ap mani 00:30:00 vidēja 42 p. Saprot un zina vārdus, kas saistīti ar skolēna tuvāko pasauli skolā. Saprot sveicienus un vienkāršua jautājumus par sevi un prot nosaukt savu vārdu un vecumu.