Teorija

Uzdevumi

1. Savienošana. Manas skolas lietas – Matching. My school items

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Pārrakstīšana. Apģērbs – Copying. Clothes

Grūtības pakāpe: zema

3
3. Rotaļlietas, mīļdzīvnieki. Atpazīšana – Toys and pets. Recognizing

Grūtības pakāpe: zema

4
4. Kas ir attēlā? Ēdiens – What's in the picture? Food

Grūtības pakāpe: zema

4
5. Lasīšana, savienošana. Skolas lietas – Reading, matching. School items

Grūtības pakāpe: zema

4
6. Klausīšanās ar attēliem. Apģērbs – Listening. Clothes with pictures

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Kas ir attēlā? Vienskaitlis un daudzskaitlis – What's in the picture? Singular and plural

Grūtības pakāpe: vidēja

4
8. Klausīšanās un ievilkšana. Viens vai daudzi – Listening and dragging. Singular and plural

Grūtības pakāpe: vidēja

4
9. Vārds un attēls. Manas lietas un mīļdzīvnieki – Word and picture. My items and pets

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. Klausīšanās, ievilkšana. Manas skolas lietas – Listening, dragging. My school items

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Lasīšana, ievilkšana. Ēdiens – Reading, dragging. Food

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Lasīšana, ievilkšana. Kas patīk un kas nepatīk – Reading, dragging. Likes and Dislikes

Grūtības pakāpe: vidēja

4
13. Klausīšanās. Vienskaitlis un daudzskaitlis – Listening. Singular and plural

Grūtības pakāpe: zema

4
14. Vienskaitlis vai daudzskaitlis – Singular or plural

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Klausīšanās, ievilkšana. Manas lietas un mīļdzīvnieki – Listening, dragging. My items and pets

Grūtības pakāpe: vidēja

4
16. Vārdu rinda. Apģērbs – The line of the words. Clothes

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Vārdu rinda. Ēdiens – The line of the words. Food

Grūtības pakāpe: vidēja

3
18. Daudzskaitlis – Plural

Grūtības pakāpe: vidēja

3
19. Vienskaitlis – Singular

Grūtības pakāpe: vidēja

3
20. Klausīšanās. Kas patīk – Listening. Likes

Grūtības pakāpe: vidēja

4
21. Klausīšanās. Kas patīk un nepatīk – Listening. Likes and dislikes

Grūtības pakāpe: vidēja

4
22. Klausīšanās. Kas patīk un nepatīk teikumos – Listening. Likes and dislikes in the sentences

Grūtības pakāpe: vidēja

4
23. Jaukti burti. Manas lietas un mīļdzīvnieki – Mixed letters. My items and pets

Grūtības pakāpe: vidēja

4
24. Jaukti burti. Apģērbs – Mixed letters. Clothes

Grūtības pakāpe: vidēja

4
25. Klausīšanās. Viens vai daudzi – Listening. Singular and plural

Grūtības pakāpe: zema

4
26. Paslēptie vārdi. Manas lietas un mīļdzīvnieki – Hidden words. My items and pets

Grūtības pakāpe: vidēja

3
27. Savienošana, sākums un beigas. Skolas lietas – Matching, the beginning and end. School items

Grūtības pakāpe: vidēja

4
28. Izlaisti burti. Apģērbs – Omitted letters. Clothes

Grūtības pakāpe: vidēja

3
29. Vārds zem attēla. Manas skolas lietas – Word under the picture. My school items

Grūtības pakāpe: vidēja

3
30. Klausīšanās un rakstīšana. Ēdiens – Listening and writing. Food

Grūtības pakāpe: vidēja

4
31. Klausīšanās. Vārdu rinda. Ēdiens – Listening. The line of words. Food

Grūtības pakāpe: augsta

4
32. Daudzskaitlis un vienskaitlis teikumos - Singular and plural forms of nouns in the sentences

Grūtības pakāpe: augsta

2
33. Klausīšanās un tulkošana. Skolas lietas – Listening and translating. School items

Grūtības pakāpe: augsta

3
34. Garšo un negaršo. Ēdiens – Like and dislike. Food

Grūtības pakāpe: augsta

1,5

Testi

1. Manas lietas mājās un mīļdzīvnieki

Grūtības pakāpe: vidēja

22
2. Manas skolas lietas

Grūtības pakāpe: vidēja

20
3. Mans apģērbs

Grūtības pakāpe: vidēja

19
4. Mans ēdiens

Grūtības pakāpe: vidēja

21
5. Vienskaitlis un daudzskaitlis

Grūtības pakāpe: vidēja

22
6. Man patīk un nepatīk

Grūtības pakāpe: vidēja

24

Materiāli skolotājiem