Teorija

Uzdevumi

1. Savienošana. Es un mana ģimene – Matching. Me and Others

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Pārrakstīšana. Skaitļi – Copying. Numbers

Grūtības pakāpe: zema

3
3. Pārrakstīšana. Īpašības vārdi – Copying. Adjectives

Grūtības pakāpe: zema

4
4. Atpazīsti skaitli – Recognize Number

Grūtības pakāpe: zema

3
5. Lasīšana, ievilkšana. Īpašības vārdi – Matching the word with its translation

Grūtības pakāpe: zema

4
6. Lasīšana, tulkošana, ievilkšana. Frāzes – Matching the Phrase with its translation

Grūtības pakāpe: zema

4
7. Lasīšana, savienošana. Es un mana ģimene – Matching, Translation

Grūtības pakāpe: zema

4
8. Klausīšanās (ar attēliem). Skaitļi – Listening. Numbers with Pictures

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Klausīšanās, ievilkšana. Es un mana ģimene – Listening. I and Others

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Pārraksts zem attēla. Skaitļi – Word under the picture. Numbers

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Klausīšanās. Īpašības vārdi – Listening. Adjectives

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Klausīšanās, ievilkšana. Frāzes – Listening, Dragging. Phrases

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Klausīšanās, ievilkšana, vārds. Es un mana ģimene – Listening and Word. Me and Others

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Jaukti burti. Skaitļi – Mixing Letters. Numbers

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Jaukti vārdi. Jautājumi un frāzes – Mixing Words. Phrases

Grūtības pakāpe: augsta

7
16. Paslēptie vārdi. Īpašības vārdi – Hiding Words. Adjectives

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Ievilkšana, sākums un beigas. Frāzes – Dragging and Matching the Phrases

Grūtības pakāpe: vidēja

4
18. Izlaisti burti. Skaitļi 1-10 – Missing Letters. Numbers

Grūtības pakāpe: vidēja

3
19. Izlaisti burti. Īpašības vārdi – Missing Letters. Numbers

Grūtības pakāpe: vidēja

3
20. Klausīšanās un rakstīšana. Es un mana ģimene – Listening and writing. Me and Others

Grūtības pakāpe: vidēja

3
21. Ievilkšana. Jautājumi un atbildes – Dragging. Questions and Answers

Grūtības pakāpe: augsta

4

Testi

1. Es un mana ģimene

Grūtības pakāpe: vidēja

18
2. Skaitļi 1-10

Grūtības pakāpe: vidēja

18
3. Cilvēku raksturojoši īpašības vārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

22
4. Es atbildu un stāstu par sevi

Grūtības pakāpe: vidēja

24
5. Es, mana ģimene un skaitļi

Grūtības pakāpe: vidēja

23

Materiāli skolotājiem