Teorija

Uzdevumi

1. Savienošana. Es un mana ģimene – Matching. Me and my family

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Pārrakstīšana. Skaitļi – Copying. Numbers

Grūtības pakāpe: zema

3
3. Pārrakstīšana. Īpašības vārdi – Copying. Adjectives

Grūtības pakāpe: zema

4
4. Skaitļa atpazīšana – Recognizing the number

Grūtības pakāpe: zema

3
5. Lasīšana, ievilkšana. Īpašības vārdi – Reading, dragging. Adjectives

Grūtības pakāpe: zema

4
6. Lasīšana, tulkošana, ievilkšana. Frāzes – Reading, translating, dragging. Phrases

Grūtības pakāpe: zema

4
7. Lasīšana, savienošana. Es un mana ģimene – Reading, matching. I and my family

Grūtības pakāpe: zema

4
8. Klausīšanās ar attēliem. Skaitļi – Listening. Numbers with pictures

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Klausīšanās, ievilkšana. Es un mana ģimene – Listening, dragging. I and my family

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Vārds zem attēla. Skaitļi – Word under the picture. Numbers

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Klausīšanās. Īpašības vārdi – Listening. Adjectives

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Klausīšanās, ievilkšana. Frāzes – Listening, dragging. Phrases

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Klausīšanās, ievilkšana, vārds. Es un mana ģimene – Listening, dragging, word. I and my family

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Jaukti burti. Skaitļi – Mixed letters. Numbers

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Jaukti vārdi. Jautājumi un frāzes – Mixed words. Questions and phrases

Grūtības pakāpe: augsta

7
16. Paslēptie vārdi. Īpašības vārdi – Hidden words. Adjectives

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Ievilkšana, sākums un beigas. Frāzes – Dragging, the beginning and end. Phrases

Grūtības pakāpe: vidēja

4
18. Izlaisti burti. Skaitļi 1-10 – Omitted letters. Numbers 1-10

Grūtības pakāpe: vidēja

3
19. Izlaisti burti. Īpašības vārdi – Omitted letters. Adjectives

Grūtības pakāpe: vidēja

3
20. Klausīšanās un rakstīšana. Es un mana ģimene – Listening and writing. Me and my family

Grūtības pakāpe: vidēja

3
21. Ievilkšana. Jautājumi un atbildes – Dragging. Questions and answers

Grūtības pakāpe: augsta

4

Testi

1. Es un mana ģimene

Grūtības pakāpe: vidēja

18
2. Skaitļi 1-10

Grūtības pakāpe: vidēja

18
3. Cilvēku raksturojoši īpašības vārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

22
4. Es atbildu un stāstu par sevi

Grūtības pakāpe: vidēja

24
5. Es, mana ģimene un skaitļi

Grūtības pakāpe: vidēja

23

Materiāli skolotājiem