Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Es pats. Mācību satura apguves norise Tēmas "Es pats" mācību satura apguves norise aprakstīta atbilstoši lielajām idejām: saziņas nolūks kontekstā; teksts un tekstveide; valodas struktūra. Katrā sadaļā noradīts mērķis, sasniedzamie rezultāti un skolēnu darbības.
3. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Es un mana ģimene – I and My Family Lasa klausās, mācās un atkārto jaunos vārdiņus: me, I, family, mum, dad, sister, brother, my, my brother, my sister.
2. Skaitļi 1-10 – Numbers 1-10 Lasa klausās, mācās un atkārto jaunos vārdiņus: skaitļi 1 – 10.
3. Cilvēku raksturojoši īpašības vārdi – Adjectives Describing People Lasa klausās, mācās un atkārto jaunos vārdiņus: īpašības vārdus – thin, slim, plump, fat, short, tall, good, bad, long, dark, fair, blue, un lietvārdus – eyes, hair.
4. Es atbildu un stāstu par sevi – I'm answering and telling about myself Jautājumi un frāzes, kuras var izmantot stāstot par sevi.
5. Saruna – Conversation Dialogs par sevi: vārds, vecums, izskats.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Savienošana. Es un mana ģimene – Matching. Me and my family 1. izziņas līmenis zema 2 p. Savieno rakstīto vārdu ar drukāto vārdu. Meklē un salīdzina grafiskus apzīmējumus digitālā tekstā, piemēram, krāsa, burtu lielums. (VS.3.2.1.3.) Atpazīst rakstīto vārdu.
2. Pārrakstīšana. Skaitļi – Copying. Numbers 1. izziņas līmenis zema 3 p. Pārraksta doto vārdu. Meklē un salīdzina grafiskus apzīmējumus digitālā tekstā, piemēram, krāsa, burtu lielums. (VS.3.2.1.3.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: noraksta īsus vārdus no dotā parauga.
3. Pārrakstīšana. Īpašības vārdi – Copying. Adjectives 1. izziņas līmenis zema 4 p. Pārraksta doto vārdu. Meklē un salīdzina grafiskus apzīmējumus digitālā tekstā, piemēram, krāsa, burtu lielums. (VS.3.2.1.3.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: noraksta īsus vārdus no dotā parauga.
4. Skaitļa atpazīšana – Recognizing the number 1. izziņas līmenis zema 3 p. Izlasa vārdu un pievelk pie attēla. Savieto attēlus ar vārdiem, nosauc un parāda zīmējumā redzamos objektus un personas. (VS.3.2.1.6.)
5. Lasīšana, ievilkšana. Īpašības vārdi – Reading, dragging. Adjectives 1. izziņas līmenis zema 4 p. Vārdam pievelk tā tulkojumu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
6. Lasīšana, tulkošana, ievilkšana. Frāzes – Reading, translating, dragging. Phrases 1. izziņas līmenis zema 4 p. Teikumam pievelk tā tulkojumu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
7. Lasīšana, savienošana. Es un mana ģimene – Reading, matching. I and my family 1. izziņas līmenis zema 4 p. Savieno vārdu ar tā tulkojumu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
8. Klausīšanās ar attēliem. Skaitļi – Listening. Numbers with pictures 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Noklausās vārdu un izvēlas attēlu. Klausās vienkāršus, īsus tekstus (piemēram, jautājumus, stāstījumus, dialogus) un veido/atzīmē ilustrācijas. (VS.3.2.1.2.)
9. Klausīšanās, ievilkšana. Es un mana ģimene – Listening, dragging. I and my family 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Noklausās tekstu un ievelk attēlu. Klausās vienkāršus, īsus tekstus (piemēram, jautājumus, stāstījumus, dialogus) un veido/atzīmē ilustrācijas. (VS.3.2.1.2.)
10. Vārds zem attēla. Skaitļi – Word under the picture. Numbers 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zem attēla ieraksta vienu no dadajiem vārdiem. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
11. Klausīšanās. Īpašības vārdi – Listening. Adjectives 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Noklausās vārdu un izvēlas tā rakstveida formu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
12. Klausīšanās, ievilkšana. Frāzes – Listening, dragging. Phrases 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Noklausās teikumu un izvēlas tā rakstveida formu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
13. Klausīšanās, ievilkšana, vārds. Es un mana ģimene – Listening, dragging, word. I and my family 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Noklausās vārdu un izvēlas tā rakstveida formu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
14. Jaukti burti. Skaitļi – Mixed letters. Numbers 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. No dotajiem burtiem veido zināmu vārdu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
15. Jaukti vārdi. Jautājumi un frāzes – Mixed words. Questions and phrases 2. izziņas līmenis augsta 7 p. No dojiem vārdiem veido vienkāršu teikumu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
16. Paslēptie vārdi. Īpašības vārdi – Hidden words. Adjectives 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Burtu rindā meklē zināmus vārdus. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
17. Ievilkšana, sākums un beigas. Frāzes – Dragging, the beginning and end. Phrases 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Savieno teikuma sākuma ar otru daļu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
18. Izlaisti burti. Skaitļi 1-10 – Omitted letters. Numbers 1-10 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Vārdā ieraksta trūkstošos burtus. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
19. Izlaisti burti. Īpašības vārdi – Omitted letters. Adjectives 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Vārdā ieraksta trūkstošos burtus. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
20. Klausīšanās un rakstīšana. Es un mana ģimene – Listening and writing. Me and my family 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Noklausās vārdu un pārraksta dzirdēto vārdu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
21. Ievilkšana. Jautājumi un atbildes – Dragging. Questions and answers 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Izlasa jautājumu un pievelk atbildi. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Jaukti burti. Es un mana ģimene – Mixed letters. Me and my family Citi vidēja 3 p. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā. No dotajiem burtiem veido zināmu vārdu.
2. Paslēptie vārdi. Skaitļi – Hidden words. Numbers Citi vidēja 3 p. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā. Burtu rindā meklē zināmus vārdus.
3. Klausīšanās un tulkošana. Īpašības vārdi – Listening and translating. Adjectives Citi vidēja 4 p. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā. Noklausās vārdu un izvēlas tā tulkojumu.
4. Savienošana. Rakstītais vārds. Jautājumi un frāzes – Matching. Written words. Questions and phrases Citi zema 2 p. Meklē un salīdzina grafiskus apzīmējumus digitālā tekstā, piemēram, krāsa, burtu lielums. (VS.3.2.1.3.) Atpazīst rakstīto tekstu. Savieno rakstīto teikumu ar drukāto teikumu.
5. Rakstīšana. Atbildes uz jautājumiem par sevi – Writing. Answer the questions about myself Citi augsta 4 p. Pasaka dažus izteikumus par sevi, savu ģimeni. (VS.3.2.1.7.) Noklausās jautājumu un atbild par sevi.
6. Lācēns kārumnieks. Skaitļi – Polar Bear. Numbers Citi vidēja 3 p. Izlasa skaitļu vārdu rindu un ievelk trūkstošo ciparu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Es un mana ģimene 00:15:00 vidēja 18 p. Zina vārdus par sevi un saviem tuvākajiem cilvēkiem: atpazīst to rakstību, saprot un atpazīst dzirdēto vārdu, zina pareizrakstību.
2. Skaitļi 1-10 00:15:00 vidēja 18 p. Zina skaitļa vārdus 1 – 10: atpazīst to rakstību, saprot un atpazīst dzirdēto vārdu, zina pareizrakstību.
3. Cilvēku raksturojoši īpašības vārdi 00:15:00 vidēja 22 p. Zina īpašības vārdus, kas raksturo cilvēka ārējo izskatu: atpazīst to rakstību, saprot un atpazīst dzirdēto vārdu, zina pareizrakstību.
4. Es atbildu un stāstu par sevi 00:15:00 vidēja 24 p. Saprot jautājumus par sevi un prot atbildēt uz tiem: atpazīst frāžu un jautājumu rakstību, saprot un atpazīst dzirdēto frāzi, jautājumu, zina to rakstību.
5. Es, mana ģimene un skaitļi 00:15:00 vidēja 23 p. Saprot un zina vārdus, kas saistīti ar skolēna tuvāko pasauli mājās. Saprot un prot atbildēt par sevi, savu izskatu, savu vecumu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Es pats un mana ģimene. Skaitļa vārdi 1 – 10 00:30:00 vidēja 33 p. Saprot un zina vārdus, kas saistīti ar skolēna tuvāko pasauli. Saprot un prot atbildēt par sevi, savu izskatu, savu vecumu.