Klausies jautājumus un atbildes! Lasi, iegaumē un atkārto!
 
Shutterstock_394136779_two little girls_divas mazas meitenes.jpg
Lucy: Hi!
 
Anna: Hi!
 
Lucy: What's your name?
 
Anna: My name is Anna.
 
Lucy: How old are you?
 
Anna: I'm six years old.
 
Lucy: Who are you?
 
Anna: I'm a pupil.
I'm a girl.
 
Lucy: What do you look like?
 
Anna: I'm tall and slim.
I've got blue eyes and long hair.
Svarīgi!
Sarunas tulkojums:
Lūcija: Sveika!
Anna: Sveika!
Lūcija: Kāds ir tavs vārds?
Anna: Mans vārds ir Anna.
Lūcija: Cik veca tu esi?
Anna: Man ir seši gadi.
Lūcija: Kas tu esi?
Anna: Es esmu skolniece. Es esmu meitene.
Lūcija: Kāda tu izskaties?
Anna: Es esmu gara un slaida. Man ir zilas acis un gari mati.