Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Manas lietas mājās – My items at home Lasa, klausās, mācās un atkārto jaunos vārdiņus: car, ball, balloon, bike, doll, toys, car, kite, teddy bear.
2. Mani mīļdzīvnieki un mana māja – My pets and my house Lasa, klausās, mācās un atkārto jaunos vārdiņus: cat, dog, bird, fish, parrot, rabbit, bed, bedroom, house.
3. Manas skolas lietas – My school items Lasa, klausās, mācās un atkārto jaunos vārdiņus: scholl bag, book, pen, pencil, rubber, pencil case, school, classroom, desk, chair, teacher.
4. Mans apģērbs – My clothes Lasa, klausās, mācās un atkārto jaunos vārdiņus: clothes, dress, jumper, shirt, shoes, shorts, skirt, socks, T-shirt, trousers.
5. Mans ēdiens I – My food I Lasa, klausās, mācās un atkārto jaunos vārdiņus: apple, banana, cheese, chicken, chips, ice cream, juice, salad.
6. Mans ēdiens II – My food II Lasa, klausās, mācās un atkārto jaunos vārdiņus: orange, egg, milk, pizza, rice, strawberry, tea, water.
7. Daudzskaitļa veidošana. Regulārie lietvārdi – Plurals of Nouns. Regular nouns Lietvārdu daudzskaitļa veidošana regulārajiem lietvārdiem, pievienojot galotnes "-s" vai "-es". Veido daudzskaitļa formu lietvārdiem. (VS.3.3.1.4.)
8. Man patīk, garšo un man nepatīk, negaršo – I like and I don't like Mācās, kā pateikt, kas patīk un kas nepatīk.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Savienošana. Manas skolas lietas – Matching. My school items 1. izziņas līmenis zema 2 p. Savieno rakstīto vārdu ar drukāto vārdu. Meklē un salīdzina grafiskus apzīmējumus digitālā tekstā, piemēram, krāsa, burtu lielums. (VS.3.2.1.3.) Atpazīst rakstīto vārdu.
2. Pārrakstīšana. Apģērbs – Copying. Clothes 1. izziņas līmenis zema 3 p. Pārraksta doto vārdu. Meklē un salīdzina grafiskus apzīmējumus digitālā tekstā, piemēram, krāsa, burtu lielums. (VS.3.2.1.3.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: noraksta īsus vārdus no dotā parauga.
3. Rotaļlietas, mīļdzīvnieki. Atpazīšana – Toys and pets. Recognizing 1. izziņas līmenis zema 4 p. Izlasa vārdu un pievelk pie attēla. Savieto attēlus ar vārdiem, nosauc un parāda zīmējumā redzamos objektus un personas. (VS.3.2.1.6.)
4. Kas ir attēlā? Ēdiens – What's in the picture? Food 1. izziņas līmenis zema 4 p. Aplūko attēlu un atzīmē pareizo vārdu. Savieto attēlus ar vārdiem, nosauc un parāda zīmējumā redzamos objektus un personas. (VS.3.2.1.6.)
5. Lasīšana, savienošana. Skolas lietas – Reading, matching. School items 1. izziņas līmenis zema 4 p. Savieno vārdu ar tā tulkojumu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
6. Klausīšanās ar attēliem. Apģērbs – Listening. Clothes with pictures 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Noklausās vārdu un izvēlas attēlu. Klausās vienkāršus, īsus tekstus (piemēram, jautājumus, stāstījumus, dialogus) un veido/atzīmē ilustrācijas. (VS.3.2.1.2.)
7. Kas ir attēlā? Vienskaitlis un daudzskaitlis – What's in the picture? Singular and plural 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Aplūko attēlu un atzīmē pareizo vārdu. Savieto attēlus ar vārdiem, nosauc un parāda zīmējumā redzamos objektus un personas. (VS.3.2.1.6.) Veido daudzskaitļa formu lietvārdiem. (VS.3.3.1.4.)
8. Klausīšanās un ievilkšana. Viens vai daudzi – Listening and dragging. Singular and plural 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Noklausās vārdu un pievelk attēlu. Veido daudzskaitļa formu lietvārdiem. (VS.3.3.1.4.)
9. Vārds un attēls. Manas lietas un mīļdzīvnieki – Word and picture. My items and pets 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Izlasa vārdu un izvēlas attēlu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
10. Klausīšanās, ievilkšana. Manas skolas lietas – Listening, dragging. My school items 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Noklausās tekstu un ievelk attēlu. Klausās vienkāršus, īsus tekstus (piemēram, jautājumus, stāstījumus, dialogus) un veido/atzīmē ilustrācijas. (VS.3.2.1.2.)
11. Lasīšana, ievilkšana. Ēdiens – Reading, dragging. Food 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Vārdam pievelk tā tulkojumu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
12. Lasīšana, ievilkšana. Kas patīk un kas nepatīk – Reading, dragging. Likes and Dislikes 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Izlasa teikumu, saprot kas patīk un kas nepatīk, izvēlas attēlu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
13. Klausīšanās. Vienskaitlis un daudzskaitlis – Listening. Singular and plural 1. izziņas līmenis zema 4 p. Noklausās vārdu un atzīmē pareizo variantu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā. Veido daudzskaitļa formu lietvārdiem. (VS.3.3.1.4.)
14. Vienskaitlis vai daudzskaitlis – Singular or plural 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izlasa skaitļa vārdu, atzīmē v.sk. vai daudzsk.formu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā. Veido daudzskaitļa formu lietvārdiem. (VS.3.3.1.4.)
15. Klausīšanās, ievilkšana. Manas lietas un mīļdzīvnieki – Listening, dragging. My items and pets 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Noklausās vārdu un izvēlas tā rakstveida formu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
16. Vārdu rinda. Apģērbs – The line of the words. Clothes 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izlasa vārdu virkni, aplūko attēlus un pievelk trūkstošo attēlu. Savieto attēlus ar vārdiem, nosauc un parāda zīmējumā redzamos objektus un personas. (VS.3.2.1.6.)
17. Vārdu rinda. Ēdiens – The line of the words. Food 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izlasa vārdu virkni, aplūko attēlus un pievelk trūkstošo attēlu. Savieto attēlus ar vārdiem, nosauc un parāda zīmējumā redzamos objektus un personas. (VS.3.2.1.6.)
18. Daudzskaitlis – Plural 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Veido daudzskaitļa formu lietvārdiem. (VS.3.3.1.4.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: salīdzina vienu priekšmetu ar vairākiem: lietvārda vienskaitļa un daudzskaitļa regulārās formas (piemēram, a carrot – carrots)
19. Vienskaitlis – Singular 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. No daudzskaitļa formas veido vienskaitli. Veido daudzskaitļa formu lietvārdiem. (VS.3.3.1.4.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: salīdzina vienu priekšmetu ar vairākiem: lietvārda vienskaitļa un daudzskaitļa regulārās formas (piemēram, a carrot – carrots).
20. Klausīšanās. Kas patīk – Listening. Likes 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Noklausās teikumu un atzīmē kas patīk vai nepatīk. Klausās vienkāršus, īsus tekstus (piemēram, jautājumus, stāstījumus, dialogus) un veido/atzīmē ilustrācijas. (VS.3.2.1.2.)
21. Klausīšanās. Kas patīk un nepatīk – Listening. Likes and dislikes 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Noklausās teikumu un pievelk attiecīgo attēlu. Klausās vienkāršus, īsus tekstus (piemēram, jautājumus, stāstījumus, dialogus) un veido/atzīmē ilustrācijas. (VS.3.2.1.2.)
22. Klausīšanās. Kas patīk un nepatīk teikumos – Listening. Likes and dislikes in the sentences 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Noklausās teikumu un atzīmē kas patīk un kas nepatīk. Klausās vienkāršus, īsus tekstus (piemēram, jautājumus, stāstījumus, dialogus) un veido/atzīmē ilustrācijas. (VS.3.2.1.2.)
23. Jaukti burti. Manas lietas un mīļdzīvnieki – Mixed letters. My items and pets 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. No dotajiem burtiem veido zināmu vārdu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
24. Jaukti burti. Apģērbs – Mixed letters. Clothes 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. No dotajiem burtiem veido zināmu vārdu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
25. Klausīšanās. Viens vai daudzi – Listening. Singular and plural 2. izziņas līmenis zema 4 p. Noklausās vārdu un atzīmē attēlu. Savieto attēlus ar vārdiem, nosauc un parāda zīmējumā redzamos objektus un personas. (VS.3.2.1.6.) Veido daudzskaitļa formu lietvārdiem. (VS.3.3.1.4.) Ar skolotāja atbalstu angļu valodas apguvei izmanto, piemēram, video un audio ierakstus. (VS.3.2.1.8.).
26. Paslēptie vārdi. Manas lietas un mīļdzīvnieki – Hidden words. My items and pets 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Burtu rindā meklē zināmus vārdus. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
27. Savienošana, sākums un beigas. Skolas lietas – Matching, the beginning and end. School items 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Savieno vārda sākumu ar beigām. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
28. Izlaisti burti. Apģērbs – Omitted letters. Clothes 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Vārdā ieraksta trūkstošos burtus. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
29. Vārds zem attēla. Manas skolas lietas – Word under the picture. My school items 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zem attēla ieraksta vienu no dadajiem vārdiem. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
30. Klausīšanās un rakstīšana. Ēdiens – Listening and writing. Food 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Noklausās un ieraksta vienu no dadajiem vārdiem. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: noraksta īsus vārdus no dotā parauga.
31. Klausīšanās. Vārdu rinda. Ēdiens – Listening. The line of words. Food 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Noklausās vārdus, sakārto pareizā secībā. Klausās vienkāršus, īsus tekstus (piemēram, jautājumus, stāstījumus, dialogus) un veido/atzīmē ilustrācijas. (VS.3.2.1.2.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: klausās un secīgi sakārto uzdevumā dotos attēlus atbilstoši dzirdētajam.
32. Daudzskaitlis un vienskaitlis teikumos - Singular and plural forms of nouns in the sentences 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Teikumā atzīmē vārda vienskaitļa vai daudzskaitļa formu. Veido daudzskaitļa formu lietvārdiem. (VS.3.3.1.4.)
33. Klausīšanās un tulkošana. Skolas lietas – Listening and translating. School items 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Noklausās vārdu un izvēlas tā tulkojumu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
34. Garšo un negaršo. Ēdiens – Like and dislike. Food 2. izziņas līmenis augsta 1,5 p. Pēc tabulas izvēlas atbildi uz jautājumu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ievilkšana. Manas lietas un mīļdzīvnieki – Dragging. My items and pets Citi vidēja 4 p. Savieno vārda sākumu ar beigām. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
2. Klausīšanās. Vārdu rinda. Manas skolas lietas – Listening. The line of words. School items Citi augsta 4 p. Noklausās vārdus, sakārto pareizā secībā. Klausās vienkāršus, īsus tekstus (piemēram, jautājumus, stāstījumus, dialogus) un veido/atzīmē ilustrācijas. (VS.3.2.1.2.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: klausās un secīgi sakārto uzdevumā dotos attēlus atbilstoši dzirdētajam
3. Klausīšanās un tulkošana. Apģērbs – Listening and translating. Clothes Citi augsta 3 p. Noklausās vārdu un izvēlas tā tulkojumu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
4. Vārds zem attēla. Ēdiens – Word under the picture. Food Citi vidēja 3 p. Zem attēla ieraksta vienu no dadajiem vārdiem. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
5. Jaukti burti. Daudzskaitlis – Mixed letters. Plural Citi vidēja 4 p. No dotajiem burtiem veido zināmu vārdu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
6. Lasīšana. Kas patīk un kas nepatīk – Reading. Likes and dislikes Citi vidēja 4 p. Izlasa teikumu, saprot kas patīk un kas nepatīk, izvēlas attēlu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
7. Rakstīšana. Atbildes uz jautājumiem par sevi – Writing. Answer the questions about myself Citi augsta 4 p. Noklausās jautājumu un atbild par sevi. Pasaka dažus izteikumus par sevi, savu ģimeni. (VS.3.2.1.7.)
8. Rakstīšana. Patīk un nepatīk par sevi – Writing. Likes and dislikes about myself Citi augsta 1 p. Lai pastāstītu par sevi, pietiek ar nedaudziem vārdiem un frāzēm. (V.Li.2.2.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: stāsta vai veido īsu aprakstu un stāstījumu (piemēram, I’ve got two sisters.)
9. Lasīšana, savienošana. Skolas lietas – Reading, matching. School items Citi vidēja 4 p. Savieno vārda sākumu ar beigām. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
10. Klausīšanās un rakstīšana. Atbildes uz jautājumiem – Listening and writing. Answer the questions Citi augsta 4 p. Noklausās jautājumu un atbild par sevi. Pasaka dažus izteikumus par sevi, savu ģimeni. (VS.3.2.1.7.)

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Manas lietas mājās un mīļdzīvnieki 00:20:00 vidēja 22 p. Zina vārdus, kas raksturo personiskās lietas mājās un mīļdzīvniekus: atpazīst to rakstību, saprot un atpazīst dzirdēto vārdu, zina pareizrakstību.
2. Manas skolas lietas 00:20:00 vidēja 20 p. Zina vārdus, kas raksturo personiskos mācību piederumus un citas lietas skolā: atpazīst to rakstību, saprot un atpazīst dzirdēto vārdu, zina pareizrakstību.
3. Mans apģērbs 00:20:00 vidēja 19 p. Zina vārdus, kas nosauc apģērbu: atpazīst to rakstību, saprot un atpazīst dzirdēto vārdu, zina pareizrakstību.
4. Mans ēdiens 00:20:00 vidēja 21 p. Zina vārdus, kas nosauc pārtikas produktus: atpazīst to rakstību, saprot un atpazīst dzirdēto vārdu, zina pareizrakstību.
5. Vienskaitlis un daudzskaitlis 00:20:00 vidēja 22 p. Saprot un zina vārdus, kas saistīti ar skolēna tuvāko pasauli. Prot veidot daudzskaitli regulārajiem lietvārdiem, pievienojot galotni "-s".
6. Man patīk un nepatīk 00:20:00 vidēja 24 p. Saprot un zina vārdus, kas saistīti ar skolēna tuvāko pasauli. Saprot un prot pastastīt par to kas patīk un kas nepatīk, kas garšo un kas negaršo.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Manas lietas. Kas patīk un kas nepatīk I 00:20:00 vidēja 18,5 p. Saprot un zina vārdus, kas saistīti ar skolēna tuvāko pasauli: rotaļlietas, mācību piederumi, apģērbs, ēdiens. Saprot un prot pastastīt par to kas patīk un kas nepatīk, kas garšo un kas negaršo.
2. Manas lietas. Kas patīk un kas nepatīk II 00:30:00 augsta 37 p. Saprot un zina vārdus, kas saistīti ar skolēna tuvāko pasauli: rotaļlietas, mācību piederumi, apģērbs, ēdiens. Saprot un prot pastastīt par to kas patīk un kas nepatīk, kas garšo un kas negaršo.