Mācies, kā angliski pateikt kas patīk un kas nepatīk!
Lai pateiktu kas patīk, kas garšo, lieto izteicienu
I like — Man patīk / Man garšo (par ēdieniem)
Lai pateiktu kas nepatīk vai kas negaršo, lieto izteicienu
I don't like — Man nepatīk / Man negaršo (par ēdienu)
Aiz izteiciena pievieno:
1. lietvārdu daudzskaitļa formā
Piemērs:
"+" apples3_ Asset 3.png
I like apples. – Man garšo āboli.
"–" house_maja_дом.pngдом_māja_house.png
I don't like houses. – Man nepatīk mājas.
2. piederības vietniekvārds MY un lietvārds
Piemērs:
"+" bedroom.svg
I like my bedroom. — Man patīk mana guļamistaba.
"–" Tea.svg
I don't like my tea. — Man negaršo mana tēja.
Lai pateiktu kas patīk par vairākām lietām vienlaicīgi, veido teikumu ar saikli UN – "and".
and — un
1.Divas teikuma daļas savieno ar saikli UN
Piemērs:
"+" house_maja_дом.png and bedroom.svg
I like my house and I like my bedroom. — Man patīk mana māja un man patīk mana guļamistaba.
"+" Бананы Bananas Banāni.svg and chips.svg
I like bananas and I like chips. — Man garšo banāni un man garšo frī kartupeļi.
2.Divus lietvārdus savieno ar saikli UN.
Piemērs:
"+" car.svg and bal_b.png
I like my car and my ball. — Man patīk mana rotaļu mašīna un mana bumba.
"+" oranges2 Asset 1.png and Бананы Bananas Banāni.svg
I like oranges and bananas. — Man garšo apelsīni un banāni.
Lai vienā teikumā pateiktu kas patīk/garšo un kas nepatīk/negaršo, veido teikumu ar saikli BET – "but".
but — bet
Piemērs:
"+" ice cream.svg but "–" Salad.svg
I like ice cream but I don't like salad. — Man garšo saldējums, bet man negaršo salāti.
"+" dress.svg but "–" trosers2.svg
I like my dress but I don't like my trousers. — Man patīk mana kleita, bet man nepatīk manas bikses.
Svarīgi!
Angļu valodā pirms BET (BUT) komatu nelieto!