Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Alfabēts. Klausīšanās un video – Alphabet. Listening and video Mācās alfabētu un izrunāt alfabēta burtus.
2. Latviešu un angļu alfabēts – Latvian and English Alphabet Latviešu un angļu alfabēta salīdzināšana. Salīdzina skaņas un burtus dzimtajā un apgūstamajā valodā. (VS.3.3.1.3.)
3. Burti A - I – Letters A - I Burti no A līdz I un atbilstošie vārdi: apple, ball, cat, duck, elephant, fox, goat, horse.
4. Burti J - R – Letters J - R Burti no J līdz R un atbilstošie vārdi: jelly, kite, lion, monkey, nose, orange, panda, quilt, rabbit.
5. Burti S - Z – Letters S - Z Burti no S līdz z un atbilstošie vārdi: snake, tiger, umbrella, violin, whale, x-ray, yo-yo, zebra.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Latviešu un angļu alfabēts – Latvian and English Alphabet 1. izziņas līmenis zema 3 p. Salīdzina un atbild uz jautājumiem par latviešu un angļu alfabētu. Salīdzina skaņas un burtus dzimtajā un apgūstamajā valodā. (VS.3.3.1.3.)
2. Burtu secība alfabētā – Alphabetical order of the letters 1. izziņas līmenis zema 4 p. Atbild jautājumus par alfabētu burtiem. Salīdzina skaņas un burtus dzimtajā un apgūstamajā valodā. (VS.3.3.1.3.) Izrunā tās skaņas, kas ir atšķirīgas apgūstamajā valodā. (VS.3.3.1.3.)
3. Trūkstošie burti alfabētā – Omitted letters in the alphabet 1. izziņas līmenis zema 4 p. Ievelk burtu rindā trūkstošo burtu. Salīdzina skaņas un burtus dzimtajā un apgūstamajā valodā. (VS.3.3.1.3.) Izrunā tās skaņas, kas ir atšķirīgas apgūstamajā valodā. (VS.3.3.1.3.)
4. Burti alfabētiskā secībā – Letters in the alphabetical order 2. izziņas līmenis zema 5 p. Sakārto burtus alfabētiskā secībā. Salīdzina skaņas un burtus dzimtajā un apgūstamajā valodā. (VS.3.3.1.3.) Izrunā tās skaņas, kas ir atšķirīgas apgūstamajā(VS.3.3.1.3.)
5. Savienošana. Alfabēta vārdi I – Matching. Alphabetical words I 1. izziņas līmenis zema 2 p. Savieno rakstīto vārdu ar drukāto vārdu. Meklē un salīdzina grafiskus apzīmējumus digitālā tekstā, piemēram, krāsa, burtu lielums. (VS.3.2.1.3.) Atpazīst rakstīto vārdu.
6. Savienošana. Alfabēta vārdi II – Matching. Alphabetical words II 1. izziņas līmenis zema 2 p. Savieno rakstīto vārdu ar drukāto vārdu. Meklē un salīdzina grafiskus apzīmējumus digitālā tekstā, piemēram, krāsa, burtu lielums. (VS.3.2.1.3.) Atpazīst rakstīto vārdu.
7. Alfabēta vārdu atpazīšana – Recognizing words from the alphabet 1. izziņas līmenis zema 3 p. Izlasa vārdu un ievelk pie attēla. Savieto attēlus ar vārdiem, nosauc un parāda zīmējumā redzamos objektus un personas. (VS.3.2.1.6.)
8. Alfabēta vārdi I – Words from the alphabet I 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Attēlam izvēlas atbilstošo vārdu. Savieto attēlus ar vārdiem, nosauc un parāda zīmējumā redzamos objektus un personas. (VS.3.2.1.6.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
9. Attēlu savienošana ar burtiem – Matching the pictures with letters 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pie attēla pievelk burtu ar kuru sākas vārds. Savieto attēlus ar vārdiem, nosauc un parāda zīmējumā redzamos objektus un personas. (VS.3.2.1.6.)
10. Izvēle. Attēls un burti – Choice. Pictures and Letters 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Attēlu savieno ar sākuma burtu. Savieto attēlus ar vārdiem, nosauc un parāda zīmējumā redzamos objektus un personas. (VS.3.2.1.6.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
11. Alfabēta vārdi II – Words from the alphabet II 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Attēlam izvēlas atbilstošo vārdu. Savieto attēlus ar vārdiem, nosauc un parāda zīmējumā redzamos objektus un personas. (VS.3.2.1.6.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
12. Lasīšana, savienošana. Alfabēta vārdi – Reading, matching. Words from the alphabet 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Savieno vārdu ar tā tulkojumu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
13. Klausīšanās, ievilkšana. Alfabēta vārdi – Listening, dragging. Words from the alphabet 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Noklausās vārdu un izvēlas tā rakstveida formu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
14. Klausīšanās. Burts – Listening. Letter 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Noklausās burtu un ievelk. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
15. Klausīšanās, ievilkšana. Alfabēta vārdi – Listening, dragging. Words from the alphabet 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Noklausās vārdu un ievelk attēlu. Klausās vienkāršus, īsus tekstus (piemēram, jautājumus, stāstījumus, dialogus) un veido/atzīmē ilustrācijas. (VS.3.2.1.2.)
16. Vārds zem attēla. Alfabēta vārdi – Word under the picture. Words from the alphabet 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zem attēla ieraksta vienu no dotajiem vārdiem. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
17. Jaukti burti. Alfabēta vārdi – Mixed letters. Words from the alphabet 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. No dotajiem burtiem veido zināmu vārdu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
18. Klausīšanās, tulkošana. Alfabēta vārdi – Listening, translating. Words from the alphabet 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Latviskajam vārdam klausoties piemeklē tulkojumu. Izmanto verbālus un neverbālus līdzekļus, lai attēlotu dzirdēto vai redzēto. (VS.3.2.1.2.) Klausās vienkāršus, īsus tekstus (piemēram, jautājumus, stāstījumus, dialogus) un veido/atzīmē ilustrācijas. (VS.3.2.1.2.)
19. Tulkošana, klausīšanās. Alfabēts, burti – Translating, listening. Alphabet, letters 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Burtam izvēlas tā izrunu. Izmanto verbālus un neverbālus līdzekļus, lai attēlotu dzirdēto vai redzēto. (VS.3.2.1.2.) Klausās vienkāršus, īsus tekstus (piemēram, jautājumus, stāstījumus, dialogus) un veido/atzīmē ilustrācijas. (VS.3.2.1.2.)
20. Paslēptie vārdi. Alfabēta vārdi – Hidden words. Words from the alphabet 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Burtu rindā meklē zināmus vārdus. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
21. Izlaisti burti. Alfabēta vārdi – Omitted letters. Words from the alphabet 2. izziņas līmenis augsta 6 p. Vārdā ieraksta trūkstošos burtus. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
22. Klausīšanās un rakstīšana. Alfabēta vārdi – Listening and writing. Words from the alphabet 2. izziņas līmenis augsta 6 p. Noklausās vārdu un pārraksta dzirdēto vārdu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
23. Klausīšanās un tulkošana. Alfabēta vārdi – Listening and translating. Words from the alphabet 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Noklausās vārdu un izvēlas tā tulkojumu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
24. Klausīšanās un izvēle. Burti – Listening and choice. Letters 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Noklausās burtu izrunu un atzīmē dzirdēto burtu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
25. Vārdi alfabēta secībā – Words in the alphabetical order 3. izziņas līmenis augsta 2,5 p. Sakārto vārdus alfabētiskā secībā. Salīdzina skaņas un burtus dzimtajā un apgūstamajā valodā. (VS.3.3.1.3.) Izrunā tās skaņas, kas ir atšķirīgas apgūstamajā(VS.3.3.1.3.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
26. Klausīšanās. Vārdu rinda. Alfabēta vārdi – Listening. Words in the line. Words from the alphabet 2. izziņas līmenis augsta 6,5 p. Noklausās vārdus, sakārto attēlus pareizā secībā. Klausās vienkāršus, īsus tekstus (piemēram, jautājumus, stāstījumus, dialogus) un veido/atzīmē ilustrācijas. (VS.3.2.1.2.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: klausās un secīgi sakārto uzdevumā dotos attēlus atbilstoši dzirdētajam.
27. Klausīšanās. Burtu rinda – Listening. The line of the letters 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Noklausās un sakārto burtus secībā. Klausās vienkāršus, īsus tekstus (piemēram, jautājumus, stāstījumus, dialogus) un veido/atzīmē ilustrācijas. (VS.3.2.1.2.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: klausās un secīgi sakārto uzdevumā dotos attēlus atbilstoši dzirdētajam.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ievilkšana. Vārda sākums un beigas. Alfabēts – Dragging. The beginning and end. Alphabet Citi vidēja 4 p. Savieno vārda pirmo burtu ar vārda beigām. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
2. Savieno attēlus ar burtiem – Matching the pictures with letters Citi vidēja 3 p. Pie attēla pievelk burtu, ar kuru sākas attēla vārds. Savieto attēlus ar vārdiem, nosauc un parāda zīmējumā redzamos objektus un personas. (VS.3.2.1.6.)
3. Paslēptie vārdi. Alfabēta vārdi – Hidden Words. Words from the alphabet Citi vidēja 3 p. Burtu rindā meklē zināmus vārdus. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
4. Jaukti burti. Alfabēta vārdi – Mixed letters. Words from the alphabet Citi vidēja 3 p. No dotajiem burtiem veido zināmu vārdu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
5. Vārdi alfabēta secībā – Words in the alphabetical order Citi augsta 2,5 p. Sakārto vārdus alfabētiskā secībā. Salīdzina skaņas un burtus dzimtajā un apgūstamajā valodā. (VS.3.3.1.3.) Izrunā tās skaņas, kas ir atšķirīgas apgūstamajā(VS.3.3.1.3.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
6. Klausīšanās. Vārdu rinda. Alfabēta vārdi – Listening. The line of the words from the alphabet Citi augsta 6,5 p. Noklausās vārdus, sakārto attēlus pareizā secībā. Klausās vienkāršus, īsus tekstus (piemēram, jautājumus, stāstījumus, dialogus) un veido/atzīmē ilustrācijas. (VS.3.2.1.2.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: klausās un secīgi sakārto uzdevumā dotos attēlus atbilstoši dzirdētajam.
7. Ievilkšana. Vārda sākums un beigas. Alfabēts – Dragging. The beginning and end. Alphabet Citi augsta 8 p. Zem attēla ievelk rotaļlietas sākumu un beigas. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Alfabēts. Burti 00:20:00 vidēja 18,5 p. Zina alfabētu, burtus. Zina vārdus, kuri tiek mācīti kopā ar alfabētu; atbild uz jautājumiem par alfabētu, burtu secību alfabētā, zina burtu rakstību.
2. Alfabēta vārdi I 00:20:00 zema 17 p. Zina alfabētu, burtus. Zina vārdus, kuri tiek mācīti kopā ar alfabētu; pārraksta vārdus, zina tulkojumu, atpazīst rakstību un noklausoties saprot vārdu.
3. Alfabēta vārdi II 00:20:00 zema 18 p. Zina alfabētu, burtus. Zina vārdus, kuri tiek mācīti kopā ar alfabētu; pārraksta vārdus, zina tulkojumu, atpazīst rakstību un noklausoties saprot vārdu.
4. Alfabēts. Vārdi III 00:20:00 vidēja 22 p. Zina alfabētu, burtus. Zina vārdus, kuri tiek mācīti kopā ar alfabētu; pārraksta vārdus, zina tulkojumu, atpazīst rakstību un noklausoties saprot vārdu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Alfabēts un vārdi I 00:20:00 vidēja 24 p. Zina alfabētu, burtus. Zina vārdus, kuri tiek mācīti kopā ar alfabētu; pārraksta vārdus, zina tulkojumu, atpazīst rakstību un noklausoties saprot vārdu.
2. Alfabēts un vārdi II 00:40:00 augsta 51,5 p. Zina alfabētu, burtus. Zina vārdus, kuri tiek mācīti kopā ar alfabētu; pārraksta vārdus, zina tulkojumu, atpazīst rakstību un noklausoties saprot vārdu.