Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Manas rotaļlietas I – My toys I Lasa klausās, mācās un atkārto jaunos vārdiņus: car, ball, balloon, bike, boat, toys.
2. Manas rotaļlietas II – My toys II Lasa klausās, mācās un atkārto jaunos vārdiņus: doll, plane, train, teddy bear, kite, robot.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Savienošana. Vārdi. Manas rotaļlietas – Matching. Words. My toys 1. izziņas līmenis zema 2p. Savieno rakstīto vārdu ar drukāto vārdu. Meklē un salīdzina grafiskus apzīmējumus digitālā tekstā, piemēram, krāsa, burtu lielums. (VS.3.2.1.3.) Atpazīst rakstīto vārdu.
2. Pārrakstīšana. Rotaļlietas – Copying. Toys 1. izziņas līmenis zema 4p. Pārraksta doto vārdu. Meklē un salīdzina grafiskus apzīmējumus digitālā tekstā, piemēram, krāsa, burtu lielums. (VS.3.2.1.3.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: noraksta īsus vārdus no dotā parauga.
3. Rotaļlietu atpazīšana – Recognizing toys 1. izziņas līmenis zema 3p. Izlasa vārdu un ievelk pie attēla. Savieto attēlus ar vārdiem, nosauc un parāda zīmējumā redzamos objektus un personas. (VS.3.2.1.6.)
4. Lasīšana, tulkošana, ievilkšana. Rotaļlietas – Reading, translating, dragging. Toys 1. izziņas līmenis zema 4p. Tabulā vārdam pievelk klāt tā tulkojumu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
5. Lasīšana, savienošana. Manas rotaļlietas – Reading, matching. My Toys 1. izziņas līmenis zema 4p. Savieno vārdu ar tā tulkojumu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
6. Klausīšanās, vārda ievilkšana. Rotaļlietas – Listening, Dragging the word. Toys 2. izziņas līmenis zema 3p. Noklausās vārdu un izvēlas tā rakstveida formu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
7. Klausīšanās, ievilkšana, attēls. Rotaļlietas – Listening, dragging, picture. Toys 1. izziņas līmenis zema 3p. Noklausās vārdu un ievelk attēlu. Klausās vienkāršus, īsus tekstus (piemēram, jautājumus, stāstījumus, dialogus) un veido/atzīmē ilustrācijas. (VS.3.2.1.2.)
8. Vārds zem attēla. Manas rotaļlietas – Word under the picture. My Toys 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Zem attēla ieraksta vienu no dotajiem vārdiem. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
9. Jaukti burti. Manas rotaļlietas – Mixed letters. My Toys 2. izziņas līmenis vidēja 3p. No dotajiem burtiem veido zināmu vārdu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
10. Atpazīsti klausoties. Rotaļlietas – Recognition by listening. Toys 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Latviskajam vārdam klausoties piemeklē tulkojumu. Izmanto verbālus un neverbālus līdzekļus, lai attēlotu dzirdēto vai redzēto. (VS.3.2.1.2.) Klausās vienkāršus, īsus tekstus (piemēram, jautājumus, stāstījumus, dialogus) un veido/atzīmē ilustrācijas. (VS.3.2.1.2.)
11. Paslēptie vārdi. Manas rotaļlietas – Hidden words. My Toys 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Burtu rindā meklē zināmus vārdus. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
12. Krāsainas rotaļlietas istabā – Coloured Toys in the room 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Aplūko attēlu ar istabu un rotaļlietai blakus pievelk krāsu. Savieto attēlus ar vārdiem, nosauc un parāda zīmējumā redzamos objektus un personas. (VS.3.2.1.6.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
13. Izlaisti burti. Manas rotaļlietas – Omitted letters. My Toys 2. izziņas līmenis augsta 6p. Vārdā ieraksta trūkstošos burtus. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
14. Burtu savienojumi. Manas rotaļlietas – Letter combinations. My Toys 2. izziņas līmenis augsta 7p. No dotajiem burtiem veido vārdus. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
15. Klausīšanās un rakstīšana. Manas rotaļlietas – Listening and writing. My Toys 2. izziņas līmenis augsta 6p. Noklausās vārdu un pārraksta dzirdēto vārdu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
16. Klausīšanās un tulkošana. Manas rotaļlietas – Listening and translating. My Toys 2. izziņas līmenis augsta 3p. Noklausās vārdu un izvēlas tā tulkojumu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
17. Klausīšanās. Vārdu rinda. Rotaļlietas – Listening. The line of the words. Toys 2. izziņas līmenis augsta 6p. Noklausās vārdus, sakārto attēlus pareizā secībā. Klausās vienkāršus, īsus tekstus (piemēram, jautājumus, stāstījumus, dialogus) un veido/atzīmē ilustrācijas. (VS.3.2.1.2.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: klausās un secīgi sakārto uzdevumā dotos attēlus atbilstoši dzirdētajam.
18. Lasīšana. Rotaļistaba – Reading. Playroom 3. izziņas līmenis augsta 2p. Aplūko attēlu, lasa tekstu un atzīmē pareizo vārdu. Savieto attēlus ar vārdiem, nosauc un parāda zīmējumā redzamos objektus un personas. (VS.3.2.1.6.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
19. Krāsas un rotaļlietas. – Colours and toys 3. izziņas līmenis augsta 4p. Aplūko attēlus un krāsas tabulā savieno ar rotaļlietām. Savieto attēlus ar vārdiem, nosauc un parāda zīmējumā redzamos objektus un personas. (VS.3.2.1.6.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: kombinē vārdus: lietvārda frāze (a green train)
20. Lasīšana. Rotaļlietas un krāsas – Reading. Colours and toys 3. izziņas līmenis augsta 2p. Aplūko attēlus, lasa teikumu un papildina to. Savieto attēlus ar vārdiem, nosauc un parāda zīmējumā redzamos objektus un personas. (VS.3.2.1.6.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: kombinē vārdus: lietvārda frāze (a green train)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Klausīšanās un vārds. Rotaļlietas – Listening and word. Toys Citi zema 3p. Noklausās vārdu un izvēlas tā rakstveida formu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
2. Klausīšanās ar attēliem. Manas rotaļlietas – Listening. My toys with pictures Citi vidēja 4p. Noklausās vārdu un izvēlas attēlu. Klausās vienkāršus, īsus tekstus (piemēram, jautājumus, stāstījumus, dialogus) un veido/atzīmē ilustrācijas. (VS.3.2.1.2.)
3. Ievilkšana, vārda sākums un beigas. Manas rotaļlietas – Dragging. The beginning and end. My Toys Citi vidēja 4p. Savieno vārda sākumu ar beigām. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
4. Krāsainas rotaļlietas istabā – Coloured toys in the room Citi vidēja 4p. Aplūko attēlu ar istabu un krāsai blakus pievelk rotaļlietu. Savieto attēlus ar vārdiem, nosauc un parāda zīmējumā redzamos objektus un personas. (VS.3.2.1.6.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
5. Ievilkšana. Manas rotaļlietas – Dragging. My Toys Citi augsta 8p. Zem attēla ievelk rotaļlietas sākumu un beigas. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Manas rotaļlietas I – My Toys I 00:20:00 zema 20p. Zina pamatvārdus, kas raksturo rotaļlietas; pārraksta vārdus, zina tulkojumu, atpazīst rakstību un noklausoties saprot vārdu.
2. Manas rotaļlietas II – My Toys II 00:20:00 vidēja 19p. Zina pamatvārdus, kas raksturo rotaļlietas; pārraksta vārdus, zina tulkojumu, atpazīst rakstību un noklausoties saprot vārdu.
3. Manas rotaļlietas IV – My Toys IV 00:20:00 augsta 21p. Zina pamatvārdus, kas raksturo rotaļlietas; pārraksta vārdus, zina tulkojumu, atpazīst rakstību un noklausoties saprot vārdu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Manas rotaļlietas III – My Toys III 00:20:00 vidēja 30p. Zina pamatvārdus, kas raksturo rotaļlietas; pārraksta vārdus, zina tulkojumu, atpazīst rakstību un noklausoties saprot vārdu.
2. Manas rotaļlietas V – My Toys V 00:40:00 augsta 49p. Zina pamatvārdus, kas raksturo rotaļlietas; pārraksta vārdus, zina tulkojumu, atpazīst rakstību un noklausoties saprot vārdu.