3. jūnijs - ANGĻU VALODA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Mani mīļdzīvnieki un citi dzīvnieki I – My pets and animals I Lasa klausās, mācās un atkārto jaunos vārdiņus: bird, cat, dog, duck, elephant, fish, fox, frog, goat, horse.
2. Mani mīļdzīvnieki un citi dzīvnieki II – My pets and animals II Lasa klausās, mācās un atkārto jaunos vārdiņus: insect, lion, monkey, panda, parrot, rabbit, snake, tiger, whale, zebra.
3. Darbības – Actions Lasa klausās, mācās un atkārto jaunos vārdiņus – darbības vārdus: climb, drink, eat, fly, jump, run, sing, sleep, swim, talk, walk.
4. Vienskaitļa vietniekvārdi – Singular Pronouns Lasa klausās, mācās un atkārto jaunos vārdiņus – vienskaitļa vietniekvārdus: I, you, he, she, it.
5. Modālais darbības vārds CAN – Modal verb CAN Mācās par modālo darbības vārdu CAN un CAN'T. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: raksturo prasmes, spējas: modālais darbības vārds can.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Savienošana. Vārdi. Darbības – Matching. Words. Actions 1. izziņas līmenis zema 2 p. Savieno rakstīto vārdu ar drukāto vārdu. Meklē un salīdzina grafiskus apzīmējumus digitālā tekstā, piemēram, krāsa, burtu lielums. (VS.3.2.1.3.) Atpazīst rakstīto vārdu.
2. Pārrakstīšana. Mīluļi un citi dzīvnieki – Copying. Pets and animals 1. izziņas līmenis zema 4 p. Pārraksta doto vārdu. Meklē un salīdzina grafiskus apzīmējumus digitālā tekstā, piemēram, krāsa, burtu lielums. (VS.3.2.1.3.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: noraksta īsus vārdus no dotā parauga.
3. Dzīvnieku atpazīšana – Recognizing the animals 1. izziņas līmenis zema 4 p. Izlasa vārdu un ievelk pie attēla. Savieto attēlus ar vārdiem, nosauc un parāda zīmējumā redzamos objektus un personas. (VS.3.2.1.6.)
4. Ko viņi prot darīt – What can they do 1. izziņas līmenis zema 3 p. Izlasa jautājumu, aplūko attēlu un atzīmē pareizo vārdu. Savieto attēlus ar vārdiem, nosauc un parāda zīmējumā redzamos objektus un personas. (VS.3.2.1.6.)
5. Es, tu, viņš, viņa, tas, tā – I, you, he, she, it 1. izziņas līmenis zema 3 p. Vārdam izvēlas atbilstošo attēlu. Savieto attēlus ar vārdiem, nosauc un parāda zīmējumā redzamos objektus un personas. (VS.3.2.1.6.)
6. Lasīšana, tulkošana, ievilkšana. Dzīvnieki – Reading, translating, dragging. Animals 1. izziņas līmenis zema 4 p. Tabulā vārdam pievelk klāt tā tulkojumu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
7. Lasīšana, savienošana. Darbības – Reading, matching. Actions 1. izziņas līmenis zema 4 p. Savieno vārdu ar tā tulkojumu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
8. Klausīšanās, vārda ievilkšana. Dzīvnieki – Listening, dragging the word. Animals 2. izziņas līmenis zema 4 p. Noklausās vārdu un izvēlas tā rakstveida formu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
9. Klausīšanās, ievilkšana, attēls. Darbības – Listening, dragging, picture. Actions 1. izziņas līmenis zema 3 p. Noklausās vārdu un ievelk attēlu. Klausās vienkāršus, īsus tekstus (piemēram, jautājumus, stāstījumus, dialogus) un veido/atzīmē ilustrācijas. (VS.3.2.1.2.)
10. Vārds zem attēla. Dzīvnieki – Word under the picture. Animals 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Zem attēla ieraksta vienu no dotajiem vārdiem. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
11. Jaukti burti. Darbības – Mixed letters. Actions 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. No dotajiem burtiem veido zināmu vārdu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
12. Atpazīsti klausoties. Dzīvnieki – Recognizing by listening. Animals 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Latviskajam vārdam klausoties piemeklē tulkojumu. Izmanto verbālus un neverbālus līdzekļus, lai attēlotu dzirdēto vai redzēto. (VS.3.2.1.2.) Klausās vienkāršus, īsus tekstus (piemēram, jautājumus, stāstījumus, dialogus) un veido/atzīmē ilustrācijas. (VS.3.2.1.2.)
13. Paslēptie vārdi. Darbības – Hidden words. Actions 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Burtu rindā meklē zināmus vārdus. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
14. Savienošana. Vietniekvārdi. – Matching. Pronouns 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Vietniekvārdam pievelk klāt tā tulkojumu. Atpazīst rakstīto vārdu.
15. Izlaisti burti. Dzīvnieki – Omitted letters. Animals 2. izziņas līmenis augsta 8 p. Vārdā ieraksta trūkstošos burtus. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
16. Burtu savienojumi. Dzīvnieki – Letter combination. Animals 2. izziņas līmenis augsta 7 p. No dotajiem burtiem veido vārdus. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
17. Klausīšanās un rakstīšana. Darbības – Listening and writing. Actions 2. izziņas līmenis augsta 6 p. Noklausās vārdu un pārraksta dzirdēto vārdu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
18. Klausīšanās un tulkošana. Darbības – Listening and translating. Actions 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Noklausās vārdu un izvēlas tā tulkojumu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
19. Klausīšanās. Vārdu rinda. Darbības – Listening. The list of actions 2. izziņas līmenis augsta 5,5 p. Noklausās vārdus, sakārto attēlus pareizā secībā. Klausās vienkāršus, īsus tekstus (piemēram, jautājumus, stāstījumus, dialogus) un veido/atzīmē ilustrācijas. (VS.3.2.1.2.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: klausās un secīgi sakārto uzdevumā dotos attēlus atbilstoši dzirdētajam.
20. Dziesma. Savienošana. Dzīvnieki – Matching. Song about Animals 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Klausās dziesmu, savieno ar dzīvnieku ar skaņām kā šis dzīvnieks "runā".
21. Dzīvnieki prot un neprot kaut ko darīt – Animals can and can't do 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Aplūko tabulu un papildina teikumus ko katrs dzīvnieks prot un neprot darīt.
22. Dzīvnieki prot un neprot kaut ko darīt. Ievilkšana – Animals can and can't do. Dragging 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Lasa teikumu un ievelk attiecīgos attēlus. Atpazīst lasīto vārdu.
23. Klausīšanās. Dzīvnieki kaut ko prot un neprot darīt – Listening. Animals can and can't do 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Noklausās teikumu un papildina rakstīto teikumu ar attēliem.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Jaukti burti. Dzīvnieki – Mixed letters. Animals Citi vidēja 8 p. No dotajiem burtiem veido zināmu vārdu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
2. Klausīšanās, vārda ievilkšana. Darbības – Listening, dragging the word. Actions Citi zema 3 p. Noklausās vārdu un izvēlas tā rakstveida formu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
3. Klausīšanās un tulkošana. Dzīvnieki – Listening and translating. Animals Citi augsta 4 p. Noklausās vārdu un izvēlas tā tulkojumu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
4. Klausīšanās. Vārdu rinda. Dzīvnieki – Listening. The list of animals Citi augsta 4,5 p. Noklausās vārdus, sakārto attēlus pareizā secībā. Klausās vienkāršus, īsus tekstus (piemēram, jautājumus, stāstījumus, dialogus) un veido/atzīmē ilustrācijas. (VS.3.2.1.2.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: klausās un secīgi sakārto uzdevumā dotos attēlus atbilstoši dzirdētajam.
5. Klausīšanās. Dzīvnieki kaut ko prot un neprot darīt – Listening. Animals can and can't do Citi augsta 4 p. Noklausās teikumu un papildina rakstīto teikumu ar vārdiem.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dzīvnieki 00:20:00 zema 28 p. Zina pamatvārdus – dzīvniekus un mīļdzīvniekus; pārraksta vārdus, zina tulkojumu, atpazīst rakstību un noklausoties saprot vārdu.
2. Darbības 00:20:00 vidēja 21 p. Zina pamatvārdus – dažādas darbības; pārraksta vārdus, zina tulkojumu, atpazīst rakstību un noklausoties saprot vārdu.
3. Dzīvnieki un prasmes I 00:20:00 augsta 36,5 p. Zina pamatvārdus – dažādas darbības un dzīvniekus; zina tulkojumu, zina rakstību un noklausoties saprot vārdu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dzivnieki un prasmes II 00:20:00 augsta 23,5 p. Zina pamatvārdus – dažādas darbības un dzīvniekus; zina tulkojumu, zina rakstību un noklausoties saprot vārdu.
2. Dzīvnieki un prasmes III 00:30:00 augsta 39,5 p. Zina pamatvārdus – dažādas darbības un dzīvniekus; zina tulkojumu, zina rakstību un noklausoties saprot vārdu.