Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Mani mīļdzīvnieki un citi dzīvnieki I – My pets and animals I Lasa klausās, mācās un atkārto jaunos vārdiņus: bird, cat, dog, duck, elephant, fish, fox, frog, goat, horse.
2. Mani mīļdzīvnieki un citi dzīvnieki II – My pets and animals II Lasa klausās, mācās un atkārto jaunos vārdiņus: insect, lion, monkey, panda, parrot, rabbit, snake, tiger, whale, zebra.
3. Darbības – Actions Lasa klausās, mācās un atkārto jaunos vārdiņus – darbības vārdus: climb, drink, eat, fly, jump, run, sing, sleep, swim, talk, walk.
4. Vienskaitļa vietniekvārdi – Singular Pronouns Lasa klausās, mācās un atkārto jaunos vārdiņus – vienskaitļa vietniekvārdus: I, you, he, she, it.
5. Modālais darbības vārds CAN – Modal verb CAN Mācās par modālo darbības vārdu CAN un CAN'T. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: raksturo prasmes, spējas: modālais darbības vārds can.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Savienošana. Vārdi. Darbības – Matching. Words. Actions 1. izziņas līmenis zema 2p. Savieno rakstīto vārdu ar drukāto vārdu. Meklē un salīdzina grafiskus apzīmējumus digitālā tekstā, piemēram, krāsa, burtu lielums. (VS.3.2.1.3.) Atpazīst rakstīto vārdu.
2. Pārrakstīšana. Mīluļi un citi dzīvnieki – Copying. Pets and animals 1. izziņas līmenis zema 4p. Pārraksta doto vārdu. Meklē un salīdzina grafiskus apzīmējumus digitālā tekstā, piemēram, krāsa, burtu lielums. (VS.3.2.1.3.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: noraksta īsus vārdus no dotā parauga.
3. Dzīvnieku atpazīšana – Recognizing the animals 1. izziņas līmenis zema 4p. Izlasa vārdu un ievelk pie attēla. Savieto attēlus ar vārdiem, nosauc un parāda zīmējumā redzamos objektus un personas. (VS.3.2.1.6.)
4. Ko viņi prot darīt – What can they do 1. izziņas līmenis zema 3p. Izlasa jautājumu, aplūko attēlu un atzīmē pareizo vārdu. Savieto attēlus ar vārdiem, nosauc un parāda zīmējumā redzamos objektus un personas. (VS.3.2.1.6.)
5. Es, tu, viņš, viņa, tas, tā – I, you, he, she, it 1. izziņas līmenis zema 3p. Vārdam izvēlas atbilstošo attēlu. Savieto attēlus ar vārdiem, nosauc un parāda zīmējumā redzamos objektus un personas. (VS.3.2.1.6.)
6. Lasīšana, tulkošana, ievilkšana. Dzīvnieki – Reading, translating, dragging. Animals 1. izziņas līmenis zema 4p. Tabulā vārdam pievelk klāt tā tulkojumu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
7. Lasīšana, savienošana. Darbības – Reading, matching. Actions 1. izziņas līmenis zema 4p. Savieno vārdu ar tā tulkojumu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
8. Klausīšanās, vārda ievilkšana. Dzīvnieki – Listening, dragging the word. Animals 2. izziņas līmenis zema 4p. Noklausās vārdu un izvēlas tā rakstveida formu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
9. Klausīšanās, ievilkšana, attēls. Darbības – Listening, dragging, picture. Actions 1. izziņas līmenis zema 3p. Noklausās vārdu un ievelk attēlu. Klausās vienkāršus, īsus tekstus (piemēram, jautājumus, stāstījumus, dialogus) un veido/atzīmē ilustrācijas. (VS.3.2.1.2.)
10. Vārds zem attēla. Dzīvnieki – Word under the picture. Animals 1. izziņas līmenis vidēja 4p. Zem attēla ieraksta vienu no dotajiem vārdiem. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
11. Jaukti burti. Darbības – Mixed letters. Actions 2. izziņas līmenis vidēja 6p. No dotajiem burtiem veido zināmu vārdu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
12. Atpazīsti klausoties. Dzīvnieki – Recognizing by listening. Animals 1. izziņas līmenis vidēja 4p. Latviskajam vārdam klausoties piemeklē tulkojumu. Izmanto verbālus un neverbālus līdzekļus, lai attēlotu dzirdēto vai redzēto. (VS.3.2.1.2.) Klausās vienkāršus, īsus tekstus (piemēram, jautājumus, stāstījumus, dialogus) un veido/atzīmē ilustrācijas. (VS.3.2.1.2.)
13. Paslēptie vārdi. Darbības – Hidden words. Actions 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Burtu rindā meklē zināmus vārdus. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
14. Savienošana. Vietniekvārdi. – Matching. Pronouns 1. izziņas līmenis zema 1,5p. Vietniekvārdam pievelk klāt tā tulkojumu. Atpazīst rakstīto vārdu.
15. Izlaisti burti. Dzīvnieki – Omitted letters. Animals 2. izziņas līmenis augsta 8p. Vārdā ieraksta trūkstošos burtus. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
16. Burtu savienojumi. Dzīvnieki – Letter combination. Animals 2. izziņas līmenis augsta 7p. No dotajiem burtiem veido vārdus. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
17. Klausīšanās un rakstīšana. Darbības – Listening and writing. Actions 2. izziņas līmenis augsta 6p. Noklausās vārdu un pārraksta dzirdēto vārdu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
18. Klausīšanās un tulkošana. Darbības – Listening and translating. Actions 2. izziņas līmenis augsta 3p. Noklausās vārdu un izvēlas tā tulkojumu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
19. Klausīšanās. Vārdu rinda. Darbības – Listening. The list of actions 2. izziņas līmenis augsta 5,5p. Noklausās vārdus, sakārto attēlus pareizā secībā. Klausās vienkāršus, īsus tekstus (piemēram, jautājumus, stāstījumus, dialogus) un veido/atzīmē ilustrācijas. (VS.3.2.1.2.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: klausās un secīgi sakārto uzdevumā dotos attēlus atbilstoši dzirdētajam.
20. Dziesma. Savienošana. Dzīvnieki – Matching. Song about Animals 2. izziņas līmenis augsta 4p. Klausās dziesmu, savieno ar dzīvnieku ar skaņām kā šis dzīvnieks "runā".
21. Dzīvnieki prot un neprot kaut ko darīt – Animals can and can't do 3. izziņas līmenis augsta 4p. Aplūko tabulu un papildina teikumus ko katrs dzīvnieks prot un neprot darīt.
22. Dzīvnieki prot un neprot kaut ko darīt. Ievilkšana – Animals can and can't do. Dragging 3. izziņas līmenis augsta 4p. Lasa teikumu un ievelk attiecīgos attēlus. Atpazīst lasīto vārdu.
23. Klausīšanās. Dzīvnieki kaut ko prot un neprot darīt – Listening. Animals can and can't do 3. izziņas līmenis augsta 4p. Noklausās teikumu un papildina rakstīto teikumu ar attēliem.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Jaukti burti. Dzīvnieki – Mixed letters. Animals Citi vidēja 8p. No dotajiem burtiem veido zināmu vārdu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
2. Klausīšanās, vārda ievilkšana. Darbības – Listening, dragging the word. Actions Citi zema 3p. Noklausās vārdu un izvēlas tā rakstveida formu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
3. Klausīšanās un tulkošana. Dzīvnieki – Listening and translating. Animals Citi augsta 4p. Noklausās vārdu un izvēlas tā tulkojumu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
4. Klausīšanās. Vārdu rinda. Dzīvnieki – Listening. The list of animals Citi augsta 4,5p. Noklausās vārdus, sakārto attēlus pareizā secībā. Klausās vienkāršus, īsus tekstus (piemēram, jautājumus, stāstījumus, dialogus) un veido/atzīmē ilustrācijas. (VS.3.2.1.2.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: klausās un secīgi sakārto uzdevumā dotos attēlus atbilstoši dzirdētajam.
5. Klausīšanās. Dzīvnieki kaut ko prot un neprot darīt – Listening. Animals can and can't do Citi augsta 4p. Noklausās teikumu un papildina rakstīto teikumu ar vārdiem.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dzīvnieki 00:20:00 zema 28p. Zina pamatvārdus – dzīvniekus un mīļdzīvniekus; pārraksta vārdus, zina tulkojumu, atpazīst rakstību un noklausoties saprot vārdu.
2. Darbības 00:20:00 vidēja 21p. Zina pamatvārdus – dažādas darbības; pārraksta vārdus, zina tulkojumu, atpazīst rakstību un noklausoties saprot vārdu.
3. Dzīvnieki un prasmes I 00:20:00 augsta 36,5p. Zina pamatvārdus – dažādas darbības un dzīvniekus; zina tulkojumu, zina rakstību un noklausoties saprot vārdu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dzivnieki un prasmes II 00:20:00 augsta 23,5p. Zina pamatvārdus – dažādas darbības un dzīvniekus; zina tulkojumu, zina rakstību un noklausoties saprot vārdu.
2. Dzīvnieki un prasmes III 00:30:00 augsta 39,5p. Zina pamatvārdus – dažādas darbības un dzīvniekus; zina tulkojumu, zina rakstību un noklausoties saprot vārdu.