Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Lineāras nevienādības Tematiskais plānojums pēc DZM atbalsta materiāliem 2011. g.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Nevienādības zīmes Nevienādības, stingras un nestingras nevienādības.
2. Skaitlisku nevienādību īpašības Darbības, ko var veikt ar abām nevienādības pusēm.
3. Nevienādību īpašības Darbības, ko var veikt ar abām nevienādības pusēm, ekvivalentas nevienādības.
4. Nevienādības un skaitļu intervāli Nevienādības atrisinājums uz ass vai pierakstīts ar skaitļu intervālu.
5. Lineāra nevienādība Lineāras nevienādības atrisinājums.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nevienādības patiesums 1. izziņas līmenis zema 1p. Skaitliska nevienādība. Veseli skaitļi.
2. Nevienādības papildināšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Skaitliska nevienādība. Naturāli skaitļi.
3. Skaitliska nevienādība 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Nevienādības pieraksts (lielāks, mazāks).
4. Veselie skaitļi no intervāla 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaitļu intervāls, veseli skaitļi.
5. Pārveido vārdisku izteikumu 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Jēdzieni: lielāks, vienāds, mazāks, vismaz, nepārsniedz, ne vairāk. 3 piemēri.
6. Skaitļu intervāla noteikšana 2. izziņas līmenis zema 1p. Dota nevienādība, jāatrod intervāls.
7. Skaitļu intervālu veidi 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Nevienādību atrisinājumi uz ass (visi veidi).
8. Skaitļu intervāls 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaitļu intervāls, piederība un nevienādība.
9. Nevienādības atrisināšana 2. izziņas līmenis zema 1p. Abas puses dala ar pozitīvu vai negatīvu skaitli. Atbilžu izvēle.
10. Naturālā atrisinājuma noteikšana 2. izziņas līmenis augsta 3p. Lineāras nevienādības mazākais vai lielākais naturālais atrisinājums
11. Veselā atrisinājuma noteikšana 2. izziņas līmenis augsta 3p. Lineāras nevienādības mazākais vai lielākais veselais atrisinājums. Negatīvi skaitļi.
12. Lineāra nevienādība ar intervālu 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Forma ax > b, ja a ir daļa.
13. Nevienādības risinājuma pamatošana 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Dots pareizs risinājums, jāpapildina komentāri.
14. Lineāra nevienādība 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Jāatrisina lineāra nevienādība ax+b>0
15. Nevienādība ar daļām 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Lineāra nevienādība, ax > b, kur a un b ir daļas ar dažādiem saucējiem. Atbilde ar intervālu un zīmējumu.
16. Lineāra nevienādība 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Forma ax - b > cx + d.
17. Lineāra nevienādība ar iekavām 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Pirms iekavām reizinātāji. Koeficients negatīvs.
18. Nevienādība dota ar vārdiem 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Jāatrisina lineāra nevienādība, kas dota ar vārdiem. Formā ax-b.
19. Izpratne par naturāla atrisinājuma nepieciešamību 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēnu skaits, ja atbildē ir decimāldaļa.
20. Vesela atrisinājuma pielietojums teksta uzdevumā 2. izziņas līmenis augsta 4p. Kravas pārkraušana, vesels maisu skaits.
21. Nevienādība teksta uzdevumā 1 2. izziņas līmenis augsta 6p. Strukturēts uzdevums. Jānosaka, pēc cik stundām 1. baseinā būs lielāks ūdens daudzums.
22. Nevienādība teksta uzdevumā 2 2. izziņas līmenis augsta 6p. Jānosaka, pēc cik stundām 2 cisternā ūdens būs vairāk.
23. Nevienādība tekstā uzdevumā 3 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Apmeklējumu skaita izdevīgums salīdzinot divās iestādēs.
24. Nevienādība teksta uzdevumā 4 2. izziņas līmenis augsta 5p. Reižu mazāks, par lielāks, nevienādības sastādīšana, atrisināšana un secinājumu izdarīšana. Pircēja un pārdevēja izdevīgums.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nevienādības patiesums Citi vidēja 1p. 2009.g. matemātikas eksāmens 9.klasei. Skaitļu pakāpes.
2. Nevienādības sakņu pārbaude Citi vidēja 1p. 2005.g. matemātikas eksāmens 9.klasei. Lineāra nevienādība. Veseli skaitļi.
3. Lineāras nevienādības atrisināšana Citi vidēja 1p. 2004.g. matemātikas eksāmens 9.klasei. Doti atbilžu varianti.
4. Atrisinājums ar skaitļu intervālu Citi vidēja 4p. 2008.g. matemātikas eksāmens 9.klasei. Nevienādība ax+b<cx+c

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitliskas nevienādības 00:08:00 vidēja 5p. Skaitļu salīdzināšana, sakņu pārbaude.
2. Intervāli un zīmējums uz ass 00:10:00 vidēja 7p. Dažādi nevienādību uzdošanas veidi un atrisinājuma veidi.
3. Lineāru nevienādību atrisināšana 00:10:00 vidēja 11p. Vienkāršas lineāras nevienādības.
4. Lineāras nevienādības 00:15:00 augsta 12p. Lineāru nevienādību atrisināšana. Vajag papīru un rakstāmo, nav galvas uzdevumi.
5. Nevienādības teksta uzdevumos 00:19:00 augsta 10p. Pārbaudi, kādas ir tavas spējas!

Mājas darbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nevienādību uzdošanas veidi 00:09:00 vidēja 9p. Teorija 1. un 2. Uzdevumi: 1. Skaitliska nevienādība. 2. Nevienādības uzrakstīšana ar intervālu. 3. Zīmējums uz ass. 4. Nevienādības ar vārdiem. 5. Galējās veselās vērtības noteikšana.
2. Lineāras nevienādības atrisināšana 00:15:00 vidēja 20p. Teorija 1. un 2. Uzdevumi: 1.,2. Vienkāršas lineāras nevienādības 3. Strukturēts uzdevums. 4.,5. Lineāras nevienādības ar vairākiem locekļiem un iekavām. 6. Nevienādība dota ar vārdiem.
3. Izpratne par lielāko, mazāko veselo nevienādības atrisinājumu 00:11:00 augsta 12p. Uzdevumi: 1. Veselo atrisinājumu noteikšana. 2., 3., 4. Lielāko mazāko veselo atrisinājumu noteikšana. 5. teksta uzdevums par preces pārkraušanu no viena otrā.
4. Teksta uzdevumi par nepieciešamo laiku 00:16:00 augsta 12p. Uzdevumi: 1. Strukturēts teksta uzdevums. 2. Līdzīgs iepriekšējam, bet prasīts tikai vienādojums un atbilde.